Soerens Belang wil niet ‘geschiphold’ worden

Foto: Studio Rheden

LAAG-SOEREN – Tijdens een goedbezochte najaarsvergadering van Soerens Belang is maandagavond nagedacht over de gevolgen van Lelystad Airport. Deze luchthaven wordt nu getransformeerd tot internationale luchthaven. Er is echter een probleem, de nieuwe laagvliegroutes lopen over onze regio heen.

De heren Tieskens en Kloosterziel van Stichting Red de Veluwe hebben een presentatie gehouden waarin naar voren kwam dat er in de toekomst 21.000 vluchten op zo’n 2700 meter over het dorp komen. Dit zijn voornamelijk stijgende vliegtuigen die veel geluid produceren.

Volgens de Milieu Effect Rapportage (MER) van de rijksoverheid zou dit gemiddeld 62DB geluidsoverlast geven. Maar uit metingen die gehouden zijn tijdens de ‘belevingsvlucht’ op 30 mei jl. blijkt dit veel meer te zijn.

Volgens de stichting is er niet alleen geluidsoverlast, ook uitstoot van ultra fijnstof, CO2 en stikstof wordt een probleem. Het motto van de stichting is ‘Nu stil zitten betekend voorgoed in de herrie zitten.’

Foto: Studio Rheden

De Stichting heeft een oproep gedaan om een actiecomité op te richten of te ondersteunen en om politici te mailen. Ook werd er geopperd om goed na te denken op welke partij er wordt gestemd.

Het luchtvaartbesluit voor deze luchthaven moet nog worden genomen. De Eerste- en Tweede Kamer mogen vragen stellen, belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, de Raad van State adviseert maar de minister mag het besluit nemen. Vooralsnog is het plan dat de luchthaven in 2020 open gaat. Meer informatie is te vinden op www.stichtingreddeveluwe.nl.