Bewoners sturen open brief over sloopbesluit aanbouw woning

Foto: Omroep Gelderland

RHEDEN – Bewoners uit Rheden hebben een open brief gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Rheden. Daarin protesteren ze massaal tegen het sloopbesluit van de gemeente over de aanbouw woning aan de Mauritiusstraat 46 in Rheden.

De ruimte was volgens bewoner Willem Kruithof bedoelt voor extra ruimte voor opvang van pleegkinderen in een crisissituatie.  De familie is namelijk pleeggezin voor kinderen die dat nodig hebben.

Maar de aanbouw bleek een meter te ver naar voren te staan en werd zo een hoofdpijndossier. Kruithof moet het bouwsel weer afbreken. De bewoner blijft altijd zelf aansprakelijk voor fouten, ook als die door ambtenaren over het hoofd worden gezien. Diverse bewoners aan de Mauritiusstraat hebben nu een open brief gestuurd.

Open Brief

“In deze open brief willen wij protesteren tegen de werkwijze en het genomen besluit tot sloop van de aanbouw bij een woning aan de Mauritiusstraat 46 in het dorp Rheden. Deze aanbouw moet afgebroken worden omdat er 1 meter teveel in de richting van de rooilijn is gebouwd. De bewoners, maar ook omwonenden worden hierdoor ernstig gedupeerd.

Wij protesteren tegen de weigering van Burgemeester en Wethouders, de politieke fracties en de gemeenteraad, die zich niet willen inzetten om deze bijzondere (juridische) situatie te herstellen.

Wij zijn van mening dat de gemeente in deze zaak een starre en niet inlevende houding inneemt. Zonder ook maar enige rekening te houden met de belangen van de betreffende bewoners. Op een technocratische/juridische werkwijze is de zaak door de gemeente behandeld. De gemeente hanteert de zwaarste sanctie: afbreken van de aanbouw.

De gemeente heeft ook geen rekening gehouden met de wensen van omwonenden. Deze hebben geen enkel bezwaar tegen de gerealiseerde aanbouw. Sterker nog: het is een verrijking van het aanzien van de straat. Wat zal het aangezicht zijn na de sloop? Er zal blijvende schade aan de woning vanaf de straat zichtbaar zijn. De omwonenden maken zich daarover grote zorgen.

Door de opstelling van de gemeente is bij ondergetekenden het vertrouwen in het ambtelijk apparaat en de politiek ernstig geschaad. Fouten of verkeerde inschattingen kunnen altijd gemaakt worden, niemand is perfect. Maar door de wijze waarop omgegaan wordt met de gemaakte fout door een burger en eigen gemaakte fout, blundert de gemeente.

Wij bepleiten andermaal dat de menselijke maat terug moet komen en de gemeente niet angstvallig moet blijven vasthouden aan juridisch gekissebis.

Gemeente, wilt u ons vertrouwen terug? Stop dan het juridisch steekspel. Trek de opgelegde sanctie in en laat de aanbouw zoals die is uitgevoerd. Laat het niet afbreken en opnieuw opbouwen. Daar is niemand mee gediend.”

Foto: Dick Jurriens (voor verbouwing)
Foto: Dick Jurriens (na verbouwing)