Boek: Hoe de Traverse tot stand kwam

Foto: Wencel Maresch

DIEREN – Het duurde bijna een eeuw voordat Dieren verlost werd van een steeds groter geworden verkeersprobleem. In het boek ‘Dwars door Dieren’ van auteur Wencel Maresch, met als ondertitel: ‘Hoe de Traverse tot stand kwam’, wordt uit de doeken gedaan hoe het zover kwam.

Al in 1922 werden plannen gemaakt om het doorgaande wegverkeer beter te laten doorstromen. Dat slingerde zich aanvankelijk via de Hogestraat en Zutphensestraatweg en later via de ‘tijdelijke’ Burgemeester de Bruinstraat naar Zutphen. Een smalle route, dwars door het dorp. En pas met de opening van een open tunnelbak in juni 2018 kwam een einde aan een flink deel van die overlast.

De Traverse Dieren is een voor het dorp enorme infrastructurele ingreep. Vier jaar lang werd gebouwd in het gebied tussen de spoorlijn en de N348 en tussen Ellecom en het Apeldoorns Kanaal. Huizen werden afgebroken, wegen verlegd, kruisingen gereconstrueerd en de toegang van het NS-station werd volledig vernieuwd. Een grote parkeervoorziening en een nieuw Stationsplein completeerden de metamorfose van dat stuk Dieren.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1942, werd door gemeente Rheden en Rijkswaterstaat besloten een nieuwe weg aan te leggen, globaal evenwijdig aan de spoorlijn lopend. Ten noorden van het toenmalige centrum van het dorp. Dat besluit zou pas veel later – vanwege de oorlogsschade waren er andere prioriteiten – resulteren in de Burgemeester de Bruinstraat. Een beoogde tijdelijke oplossing,
want in de jaren 60 van de vorige eeuw zou een nieuwe snelweg langs de oever van de IJssel het doorgaande verkeer gaan afwikkelen.

Die snelweg die bij Velperbroek begon, kwam er echter nooit. Tenminste, niet in Dieren. Bezwaren van bewoners en een oliecrisis zorgden dat de IJsselweg, de huidige A348, bij Ellecom ophield. In Dieren bleef het verkeer dwars door het dorp rijden. De overlast van de oversteek naar het aan de noordzijde van rijksweg en spoorlijn sterk uitdijende dorp, werd intussen steeds groter.

Een sterke groei van het aantal goederentreinen, als uitvloeisel van de aanleg van de Betuweroute, maakte de plannen én het budget voor een oplossing vrij. Hart voor Dieren zou alle problemen oplossen. Auto en trein in tunnels onder het dorp door. Dat plan liep spaak vanwege enorme budgetoverschrijdingen en bestuurlijke missers. Maar een nieuw plan, Traverse Dieren genaamd, haalde het wél van tekentafel tot daadwerkelijke uitvoering.

Over dat hele traject – van het ontstaan van de problemen met het wegverkeer tot de opening van de tunnelbak – gaat dit boek van auteur Wencel Maresch, van 1997 tot 2018 eigenaar/hoofdredacteur van Regiobode.

Het boek toont de oude situatie in nostalgische foto’s, brengt de veranderingen en bouw in beeld en toont het fraaie eindresultaat. ‘Dwars door Dieren’ verschijnt op 1 december 2018 voor 21,95 euro in de boekhandel.