Traversegebied wordt langzaam weer opgenomen in de omgeving

Foto: Studio Rheden

DIEREN- Er wordt nog steeds gewerkt in het centrumgebied van Dieren. De bestrating van het busplein is klaar. Net als de nieuwe fietsenstalling op het Stationsplein. Ook keren na jaren afwezigheid de bomen weer terug in het vernieuwde dorpshart.

Aan weerzijde langs de tunnelbak worden nieuwe bomen geplant. Deze worden niet als laan aangeplant maar in schijnbaar willekeurige groepen, in grote maten met een forse opkroonhoogte van 4,5 meter. Op deze manier wordt door de ontwerpers de sugestie gewekt alsof de weg er toevallig door heen loopt.

Rondom het stationsplein worden ook meestammige kleinere bomen geplant die voor bijzondere accenten gaan zorgen. Door de afwerking gaat de focus van de bouwwerken af en wordt het gebied weer opgenomen in de omgeving.

Foto: Studio Rheden

Ook de veel besproken bomen langs de postroute lang Hof te Dieren worden ingeboet. De bestratingswerkzaamheden aan de noordzijde van het station zijn naar verwachting eind december gereed. De aanplant daar volgt in het voorjaar van 2019.

De overlast in Dieren zal voorlopig nog niet over zijn, de bouwwerkzaamheden van een spooronderdoorgang in de Kanaalweg (N786) zullen nog voortduren tot uiterlijk maart 2020.