Gemeente opent pop-up store in Dieren voor nieuwe structuurvisie

Foto: Studio Rheden

DIEREN – De gemeente Rheden heeft een nieuwe structuurvisie voor het dorp Dieren gemaakt. In deze visie staat hoe Dieren er in de toekomst uit zou moeten zien. Iedereen kan tot en met 8 januari laten weten wat men hiervan vindt.

Op 12 december is van 16.00 tot 20.00 uur bij Diderna 7 ook een pop-up store geopend voor geïnteresseerden. In deze pop-up store is de structuurvisie op papier in te zien, zijn informatieve posters te bekijken en zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden.

Om te achterhalen welke vragen er leven, zijn eerst enkele bewoners, ondernemers en organisaties geïnterviewd. Daarna volgde een gebiedsconferentie waar men met elkaar in gesprek ging over de toekomst van Dieren.

Op www.mijndorpvanmorgen.nl is de ontwerpstructuurvisie te bekijken. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het voorjaar van 2019 een besluit over de ingediende reacties en de structuurvisie Dieren.