Weststeijn-Vermaat wordt 14 februari benoemd tot burgemeester

Foto: Kasper Siebrands

ROZENDAAL – Mevrouw drs. E. Weststeijn-Vermaat wordt per 14 februari 2019 benoemd tot burgemeester van de gemeente Rozendaal. Esther Weststeijn-Vermaat werkt nu nog als concerncontroller bij de gemeente Pijnacker-Noordorp.

Op dinsdag 17 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Rozendaal de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld, in het bijzijn van de plaatsvervangend commissaris van de Koning in Gelderland de heer Jan Markink. Vervolgens hebben 48 sollicitanten zich gemeld bij de plv. commissaris van de Koning met interesse voor de burgemeestersvacature Rozendaal.

Jan Markink heeft met diverse kandidaten gesprekken gevoerd en aansluitend alle kandidaten besproken met de door de gemeenteraad van Rozendaal ingestelde vertrouwenscommissie.

De vertrouwenscommissie heeft eveneens gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten. Op basis van de vastgestelde profielschets en de gevoerde gesprekken heeft de vertrouwenscommissie twee kandidaten voorgedragen aan de gemeenteraad. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de aanbeveling van de gemeenteraad en het advies van de plv. commissaris van de Koning overgenomen.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 februari 2019 wordt mevrouw drs. E. Weststeijn-Vermaat beëdigd door de (plv.) commissaris van de Koning. De (plv.) commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksheer.