Warmtescans in de gemeente Rheden

Foto: Energieloket Midden Gelderland

ELLECOM – In het kader van energiebesparing gaat bewonersinitiatief Ellecom EnergieNeutraal (EEN) de komende maanden met een infraroodcamera warmtescans laten maken van woningen. Deze beelden laten zien waar de huizen de meeste energie verliezen en dat levert dan bruikbare informatie op voor de verbetering van woningisolatie.

De platformen Energiek Rheden en Energieloket Midden Gelderland verzorgen onder leiding van een coach de zogenaamde warmtewandelingen. Op dagen dat de temperatuur laag genoeg is, wordt hiermee samen met de bewoners naar besparingsmogelijkheden gezocht om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan.

Foto: Pixabay

De gemeente Rheden wil zich conformeren aan het klimaatakkoord en in de toekomst energieneutraal zijn. Dit betekent dat bedrijven en huishoudens uiteindelijk evenveel energie moeten opwekken als verbruiken. Naast het aanbrengen van energiebesparende isolatie, dienen zij voor deze energietransitie zoveel mogelijk over te schakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven zoals warmtepompen, zonnepanelen en windmolens.

De thermoscans zijn beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Rheden en kosteloos voor groepen vanaf vijf bewoners. De periode waarin ze worden uitgevoerd is van december 2018 t/m maart 2019.

Voor verdere informatie over mogelijkheden en kosten kunt terecht bij Energiek Rheden en Energieloket Midden Gelderland.