Rheden vraag bewoners Laag-Soeren mee te denken

Foto: archief Studio Rheden

LAAG-SOEREN – Gemeente Rheden organiseert maandag 4 februari samen met Natuurmonumenten en de landgoederen De Bockhorst en Gelderse Toren een inloopbijeenkomst over de projecten ‘Soerens Beekdal’ en ‘Gebiedspaspoort Laag-Soeren’. De bijeenkomst vindt plaats vanaf 19.30 uur in De Harmonie aan de Harderwijkerweg 35 in Laag-Soeren.

Omdat beide projecten nu starten en deels over hetzelfde gebied gaan, is een gezamenlijke bijeenkomst over beide projecten georganiseerd voor de inwoners en (agrarische) ondernemers van het gebied.

Tijdens de bijeenkomst wordt om 19.30 uur een korte toelichting gegeven op beide projecten. Daarna bestaat de mogelijkheid om individueel met de aanwezige projectleiders- en medewerkers in gesprek te gaan.

Soerens Beekdal
Het Soerens Beekdal is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten en de landgoederen De Bockhorst en Gelderse Toren. Het projectgebied loopt van de Veluwse sprengen bij Laag-Soeren tot aan de uiterwaarden bij De Gelderse Toren en omvat een groot deel van het buitengebied van Laag-Soeren en Spankeren.

De Soerense Beek vormt hierin een verbindend element. De initiatiefnemers zien in het gebied onder andere kansen voor beekherstel, een toekomstgerichte landbouw, een recreatieve impuls, herstel van het cultuurlandschap en het vergroten van de biodiversiteit.

Gebiedspaspoort Laag-Soeren
Het Gebiedspaspoort Laag-Soeren is een initiatief van de gemeente Rheden. Het projectgebied omvat het Beschermd dorpsgezicht Laag-Soeren. Dit beschermde gezicht betreft het buitengebied van Laag-Soeren.

Doel van dit project is om te komen tot een plan (een gebiedspaspoort) dat inspiratie, randvoorwaarden en inzicht moet geven over hoe om te gaan met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot de cultuurhistorische waarde van het gebied.