Grote interesse inloopavond buitengebied Laag Soeren en Spankeren

Foto: Studio Rheden

LAAG-SOEREN – Tijdens een inloopavond in De Harmonie werden twee presentaties gehouden over het buitengebied in Laag-Soeren en Spankeren. Age Fennema, rentmeester van Landgoed De Bockhorst sprak mede namens De Gelderse Toren en Natuurmonumenten over het particulier initiatief ‘Het Soerens Beekdal’.

Dit is een gezamenlijk project met ondersteuning van de gemeente Rheden en de Provincie Gelderland. Het gebied loopt van de Veluwse Sprengen tot aan de uiterwaarden bij de Gelderse Toren. De Soerense beek vormt het verbindende element.

Foto: Studio Rheden

De initiatiefnemers zien kansen voor beekherstel, toekomstgerichte landbouw, een recreatieve impuls, herstel van het cultuurlandschap en biodiversiteit. De agrariërs in het gebied waren goed vertegenwoordigd maar lopen nog niet direct warm voor de ideeën van de Spankerense groot grondbezitters.

Een onderdeel van het plan is om de volkstuinvereniging te verplaatsen. Voor dat dit initiatief gereed zal komen zal er nog veel water door de beek stromen.

Het tweede plan wat besproken werd gaat over het nieuw op te stellen Gebiedspaspoort Laag-Soeren. Dit is een initiatief van de gemeente Rheden en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het projectgebied betreft het beschermd dorpsgezicht Laag-Soeren. Het gebiedspaspoort is een plan dat inspiratie, randvoorwaarden en inzicht moet geven over het hoe om te gaan met ruimtelijke ontwikkelingen. Hieraan kunnen bestemmingsplannen dan weer worden getoetst.

Er was een zeer grote opkomst, duidelijk is dat het buitengebied van de twee dorpen echt leeft.

Foto: Studio Rheden