Bronnen Landgoed Middachten stromen weer

Foto: Omroep Gelderland

DE STEEG – De bronnen van Landgoed Middachten stromen weer, meldt de provincie Gelderland. De laatste decennia had het bronbos aan de voet van de Veluwe te kampen met verzuring en verdroging. Dat was een bedreiging voor het kwetsbare ecosysteem.

Om het probleem aan te pakken, werden in 2017 de sloten in het aangrenzende landbouwgebied ondieper gemaakt. En dat lijkt effect te hebben. Uit onderzoeksresultaten blijkt dat er meer water door het bos stroomt. De periode is nog wel te kort om definitieve conclusies te trekken, zegt de provincie Gelderland op natuurwebsite Nature Today.

Foto: Omroep Gelderland

Landgoed Middachten ligt tussen de hooggelegen Veluwe en de uiterwaarden van de IJssel in. Regenwater dat op de Veluwe valt, borrelt hier uit de grond weer naar boven. Het water is kalkrijk, waardoor er bijzondere plantensoorten voorkomen. Ook de ijsvogel en de ringslang leven in het gebied.