Windmolens in Rheden? Gemeente sluit niets uit

Foto: Martin de Jongh

RHEDEN – Komen er windmolens in Rheden? Daarover moet in de komende tijd meer duidelijkheid komen. De gemeente start een onderzoek naar de mogelijkheid voor windmolens. Het is een flinke ommezwaai ten opzichte van het eerdere college, maar ook Rheden moet zich houden aan de klimaatdoelstellingen. En dit kan daar bij helpen.

Het onderzoek richt zich op een gebied tussen de IJssel en de provincialeweg van Arnhem naar Zutphen, bevestigt een gemeentewoordvoerder. Daar staan op dit moment al vier windmolens die door half Rheden te zien zijn.

Maar er is nog niets zeker, benadrukt zij. Het kan ook zijn dat uit de bevindingen naar voren komt dat het allemaal niet mogelijk is.

Grootste knelpunt in Rheden is ruimte; vanwege landgoederen, landbouwgronden en natuurgebieden zoals de Posbank is veel grond uitgesloten voor windmolens.

Toch moet Rheden wel aan de bak, wil het de klimaatdoelstellingen behalen. Uit gemeentelijke stukken blijkt dat Rheden achterloopt op het besparen van energie en het duurzaam opwekken ervan.

Er staat onder meer: ‘Als wij onze concrete doelstellingen de komende jaren alsnog willen behalen, dan moeten wij werk maken van het bouwen van windturbines, zonnevelden en alternatieve energiebronnen.’

Er mag overigens sinds januari ook in regioverband worden opgetrokken bij het neerzetten van zonnevelden en windmolens.

Vrijblijvend?
Wethouder Dorus Klomberg zegt in het stuk: ‘Het is niet langer de vraag of wij windturbines, zonnevelden en andere installaties voor het opwekken van duurzame energie toestaan op ons grondgebied. Het is alleen nog de vraag waar dat dan het beste kan.’

Op de vraag of het onderzoek dan wel zo vrijblijvend is, antwoordt de woordvoerder dat, ook al is de locatie wellicht geschikt, de komst van windturbines nog altijd hangt op de investering die bedrijven vervolgens willen doen. Want de gemeente zal niet zelf investeren in de turbines.

‘Energiemaatschappijen moeten de afweging maken of het rendabel is. Ook lokale burgerinitiatieven moedigt Rheden aan. Zo is er in Ellecom een initiatief voor zonnepanelen. Maar dat ligt op provinciegrond. De wethouder heeft gezegd het project te omarmen, maar beslist hier niet over.’

Ommezwaai
Ten opzichte van het eerdere college is het standpunt over het gebied waar nu naar wordt gekeken een flinke ommezwaai. Onder het vorige college was de komst van windmolens daar onbespreekbaar.

Het nieuwe college van VVD, ChristenUnie, PvdA, D66 en CDA liet meteen al weten hier anders in te staan. Dat zet het bestuur nu kracht bij, door onder meer een onderzoek naar de haalbaarheid van windmolens op te zetten. Rheden wil in 2023 16 procent van de energiebehoefte in de gemeente duurzaam opwekken.