Daling criminaliteit Rheden; aanpak dient als landelijk voorbeeld

Foto: Omroep Gelderland

DE STEEG – De criminaliteitscijfers van Rheden, Doesburg en Rozendaal laten een sterke daling zien. De ‘Rhedense aanpak’ wordt bewierookt. Cybercrime en drugscriminaliteit stijgen wel. Ook zijn er meer meldingen van personen met verward gedrag. Wat is er zo bijzonder aan de aanpak van de politie in Rheden?

In de gemeenteraad van Rheden werden dinsdagavond de cijfers van politie en brandweer gepresenteerd. Het aantal incidenten daalde vorig jaar met bijna een kwart ten opzichte van 2015. Het aantal geweldsincidenten nam zelfs met 41 procent af.

Daarmee deed de politie het daar beter dan alle andere teams binnen het politiedistrict Gelderland-Midden. Diverse landelijke teams willen naar Rheden komen om te leren van de aanpak.

Resultaten van de teams district Gelderland-Midden op de resultaatgebieden veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid en jeugd en veiligheid.

‘Verschuiving verdienmodel criminelen’
Burgemeester Carol van Eert is trots, maar relativeert de resultaten. Volgens hem verschuift het traditionele verdienmodel van de crimineel van ‘ouderwetse’ inbraken naar activiteiten als cybercrime en drugsproductie en -handel. Deze vormen van criminaliteit zijn niet verwerkt in de cijfers van Rheden.

Toch prijst Van Eert de aanpak, die hij omschrijft als ‘ons kent ons’. ‘Onze teams zitten echt in de wijken. Bij het zien van een foto weten onze mensen vaak al of het Pietje of Klaasje is. Dat is wel het voordeel van een kleinschalig team waarin mensen echt voor elkaar willen werken.’

‘Niet achter bureau blijven zitten’
Ook benoemt van Eert de brede inzetbaarheid van politiemensen en de heersende mentaliteit als er ergens nood aan de man is. ‘Dan blijven we niet achter het bureau zitten maar gaan erop af. Dat geeft agenten ook voldoening in hun werk.’ Het gemeentebestuur zou volgens Van Eert een voorbeeld kunnen nemen aan de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de wijkagenten. Dit ziet de burgemeester binnen zijn college ook steeds meer gebeuren.

Resultaten van de teams district Gelderland-Midden op de mishandeling, bedreiging en openlijke geweldpleging.

Foto: Omroep Gelderland

Teamchef Gode van Ee meldt dat ook in Rheden sprake is van een toename van meldingen van personen met verward gedrag. Dit gaat inmiddels om 25% van de meldingen. Dit heeft volgens burgemeester Van Eert alles te maken met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarvoor gemeentes nu verantwoordelijk zijn.

‘Door deze ontwikkeling blijven mensen langer in hun huis wonen. Hierdoor wordt de relatie tussen leefbaarheid en veiligheid op de proef gesteld doordat er meer mensen met verward gedrag in woonwijken wonen.’