Rheden zet mes in begroting: fracties vrezen bezuinigingen in de zorg

Foto: Studio Rheden

DE STEEG – De gemeente Rheden moet tot 2022 minimaal 4,5 miljoen euro bezuinigen en dat zou wel eens ten koste van de zorg kunnen gaan. GroenLinks en de SP zijn bang dat de zorg naar een absoluut minimum zal gaan omdat de tekorten hier het grootst zijn.

Wethouder Dorus Klomberg gaf dinsdagavond in de raadsvergadering aan dat dit niet het uitgangspunt zal zijn.

De financiële situatie van de gemeente Rheden is structureel niet goed. De provincie uitte eerder al haar zorgen. Om financieel toezicht door de provincie te voorkomen moet de gemeente de komende jaren miljoenen bezuinigen.

De financiële positie van Rheden is matig, zo oordeelde provinciebestuurder Jan Markink in gesprek met verantwoordelijk wethouder Klomberg. De laatste jaren liet de gemeente steeds rode cijfers zien op de eindbalans. In het coalitieakkoord sprak het gemeentebestuur af te zullen zorgen voor een sluitende begroting en een stabiele financiële situatie.

Alleen maar groene cijfers
Tijdens de raadsvergadering werd gesproken over de uitgangspunten voor de bezuinigingen. En al werd de situatie in de zorg besproken, concrete voorstellen voor bezuinigingen waren er nog niet.

In de plannen tot 2022 wil de gemeente in geen enkel afzonderlijk jaar nog een tekort op de totale begroting hebben. Mocht dit op een bepaald onderdeel in de begroting dreigen te mislukken, dan moet dit op andere onderdelen worden gecompenseerd.

Geen controle op de situatie
Het risico in de huidige begroting zit voornamelijk in de stijgende zorgkosten. Daarnaast zorgen oplopende personeelskosten, nog openstaande voorgenomen bezuinigingen en de toekomst van het gemeentehuis voor instabiliteit.

Volgens fractievoorzitter Bert de Lange van het CDA is duidelijk dat de gemeente niet ‘in control’ is en dat de situatie verslechtert. Op verzoek van de VVD zegde Klomberg toe in mei met een lijst van alle mogelijke besparingen te komen om de raad zo al vast wat kaders te geven.

Het college zal in juni met de eerste bezuinigingsvoorstellen komen waarna de nieuwe begroting in november vastgesteld moet worden.