Korte film over de ontwerp omgevingsvisie Buitengebied

Foto: YouTube stil beeld

ELLECOM – Op Landgoed van Avegoor in Ellecom is op donderdag 4 april van 16.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over de ontwerp omgevingsvisie Buitengebied. Een korte film laat in vogelvlucht zien wat de ontwerp omgevingsvisie Buitengebied inhoudt. De visie geeft een gezamenlijke richting aan voor het buitengebied voor de komende 10 – 15 jaar.

Hoe kun je het buitengebied beschermen en mooi houden en waar liggen kansen voor het benutten van het gebied voor nieuwe eigentijdse ontwikkelingen. Op www.rhedensbuitengebied.nl is de hele visie te lezen.

De ontwerp omgevingsvisie is opgesteld in samenwerking met inwoners, ondernemers, (belangen) organisaties, terreineigenaren en beheerders en andere overheden.

Vanaf 28 maart t/m 8 mei is de ontwerpvisie in te kijken en kan iedereen een zienswijze indienen. De verwachting is dat de gemeenteraad in het najaar een besluit neemt over de zienswijzen en de vaststelling van de omgevingsvisie. Nadat de raad de omgevingsvisie heeft vastgesteld, gaat de gemeente samen met belangstellenden/belanghebbenden aan de slag om de visie uit te werken en uit te voeren.