Ambitieus plan moet Dieren naar de toekomst helpen

Foto: Studio Rheden

DIEREN – Rijksmonumenten in Dieren moeten zichtbaarder zijn, wijken en bedrijventerreinen opgeknapt en toerisme gestimuleerd. Het bedrijfsleven moet zich verder ontwikkelen en het landschap heeft bescherming nodig. Dat staat in nieuwe toekomstplannen van het gemeentebestuur.

De gemeente Rheden ontwikkelt onder de naam ‘Mijn dorp van morgen’ voor elk van de zeven plaatsen een zogeheten structuurvisie. Daarin staan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot 2030 en de bijbehorende maatregelen. Dinsdagavond legde het college het plan voor Dieren voor aan de gemeenteraad.

Het landschap van de IJssel en het heuvelachtige en bosrijke landschap van de Veluwezoom bij Dieren hebben volgens het stadsbestuur bescherming nodig. Dit geldt vanwege de grote cultuurhistorische waarde ook voor de oude dorpskern Dieren-Zuid.

Centrum van nijverheid
De ambitie klinkt om Dieren weer te ontwikkelen tot wat het ooit was: een ‘centrum van nijverheid’ waar ondernemers en bedrijven zich graag vestigen. Er komt een speciale plek waar alle innovatieve ontwikkelingen binnen het dorp te zien zijn, wellicht op het terrein van Du Commerce aan de Spankerenseweg.

Met wandelroutes en digitale kaarten wil de gemeente de vele rijksmonumenten beter onder de aandacht brengen. De Kruisstraat, Spoorstraat en Wilhelminaweg worden versterkt door inrichting en onderhoudsniveau van straten en groen. In de Spoorstraat moet bedrijvigheid komen met de nadruk op ambacht en kunst. Het voormalig garagebedrijf moet worden herontwikkeld, bijvoorbeeld voor woningbouw.

Opknapbeurt Stenfert, Kanaalzone en Ericaplein
Inwoners maken zich zorgen over de versleten en rommelige uitstraling van de wijk Stenfert. Ook staat de leefbaarheid onder druk door een groeiende kwetsbare doelgroep in de wijk. De gemeente wil de wijk vernieuwen. Ook het bedrijventerrein in de Kanaalzone en het Ericaplein verdienen een opknapbeurt.

Betere faciliteiten en overnachtingsmogelijkheden moeten meer toeristen en dus inkomsten opleveren. Ook wil het college meer evenementen en activiteiten rondom het Apeldoorns Kanaal.

De afgelopen periode lag het plan ter inzage en was inspraak mogelijk. Nog in april neemt de gemeenteraad een besluit over de visie.