Gemeente wil driekwart Rhedenaren laten bewegen

Wethouder Marc Budel van het CDA. Foto: Martin de Jongh

DE STEEG – Kinderen worden dikker, middelbare scholieren bewegen veel te weinig en de vergrijzende bevolking baart zorgen. Inwoners met een lager inkomen en praktisch opgeleiden blijven achter. Mensen in Rheden moeten structureel meer gaan sporten, aldus een voorstel van het gemeentebestuur.

Rheden wil sport binnen haar gemeente verder ontwikkelen. Het Sportbedrijf beheert en exploiteert de meeste sportaccommodaties, zoals zwembaden, gymzalen en voetbalvelden in de gemeente Rheden. Ook zet het Sportbedrijf zich in om sporten en bewegen te stimuleren via beweegcoaches of het project ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ .

Een sportvisie ontbrak de afgelopen jaren binnen de gemeente. Het college wil het Sportbedrijf nu een heldere visie en doelstellingen meegeven en komt met een voorstel voor een meerjarenplan waar de raad dinsdagavond over sprak.
Middelbare scholieren zitten stil

In 2026 moet 75 procent van de Rhedenaren sporten of bewegen. Op dit moment lukt het alleen de groep 65-plussers in Rheden met meer dan driekwart om voldoende te bewegen op basis van de nationale norm. De middelbare scholieren scoren het slechtst. Van de groep tussen de 13 en 19 jaar beweegt slechts 23 procent voldoende.

Om deze groep meer aan het bewegen te krijgen, moet er een betere verbinding komen tussen middelbare scholen en sportverenigingen. Bijvoorbeeld door een naschools aanbod of clinics tijdens gymlessen. Ook moet de inrichting van scholen en openbare sport- en speelvoorzieningen beweegvriendelijker worden. De Richard Krajicek Playground in Velp-Zuid is een succesvol voorbeeld.
Kinderen met overgewicht

De gemeente wil sporten en bewegen voor verschillende doelgroepen stimuleren. Hoewel de sportdeelname voor kinderen tot 12 jaar relatief hoog is, zit deze groep ook steeds vaker thuis achter een scherm en heeft één op de tien Rhedense kinderen overgewicht. Voor deze groep wil de gemeente gezonde voeding op scholen en in sportkantines stimuleren. Het gemeentebestuur wil zorgen voor goed bewegingsonderwijs en sportaanbod in de wijken.

Sport om zorg te voorkomen
De groep jongeren blijft stabiel, maar de groep 65-plussers groeit naar verwachting met 20 procent. Vanaf 75 jaar worden mensen steeds minder actief. Deze ouderen krijgen hulp om hun weg te vinden in het sport- en beweegaanbod. Dat moet voorkomen dat zij intensievere zorg en ondersteuning nodig gaan hebben. Ook wordt gekeken naar zorg-sport programma’s in het zwembad.

Mensen met een praktijkopleiding of een lager inkomen blijken aanzienlijk minder vaak te sporten. De gemeente wil zorgen voor een financiële tegemoetkoming en sport onderdeel maken van programma’s om mensen aan betaald werk te helpen. Het college ziet graag een toegankelijk aanbod en gekwalificeerde begeleiders voor mensen met een beperking.

Raadslid Sjir Hanssen (VVD) wil graag de mogelijkheid openhouden om het Sportbedrijf met meerdere gemeentes samen te organiseren. Later deze maand neemt de gemeenteraad een beslissing over de voorstellen. Vervolgens zal het gemeentebestuur werken aan de uitvoering waar het Sportbedrijf hoofdzakelijk verantwoordelijk voor is. Rheden trekt momenteel ruim 2 miljoen euro per jaar uit voor sport en bewegen.