Nieuw welstandsbeleid zonnepanelen in rijksbeschermde dorpsgezichten

Foto: Pixabay

DE STEEG – Villapark Overbeek in Velp, Dieren Zuid en het buitengebied in Laag-Soeren zijn rijksbeschermde dorpsgezichten in de gemeente Rheden. In deze gebieden moeten inwoners voor het plaatsen van zonnepanelen in veel gevallen een vergunning aanvragen op grond van landelijke regelgeving. Als het aan het College van B&W van de gemeente Rheden ligt, ontstaat er met dit nieuwe welstandsbeleid meer ruimte om de plannen goed te keuren.

Sinds 2011 wordt alleen een vergunning verleend als de zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de straat. Dit betekent dat veel inwoners in deze gebieden geen mogelijkheid hebben om panelen op hun pand te plaatsen terwijl ze dit wel zouden willen.

Nieuw welstandsbeleid
Het College van B&W stelt daarom nieuw welstandsbeleid voor. Wethouder Dorus Klomberg: “Het is belangrijk dat er ander beleid komt voor het plaatsen van zonnepanelen in de beschermde dorpsgezichten. Beleid waarin meer ruimte wordt gegeven voor het plaatsen van panelen en dat uitnodigt om innovatieve technieken toe te passen. Zo kunnen meer inwoners van onze gemeente hun bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen”.

In oktober 2018 kregen inwoners de mogelijkheid om te reageren op dit nieuwe beleid. De reacties op de mogelijkheden die met dit nieuwe welstandsbeleid wordt geboden zijn vooral positief. Ook blijkt dat er veel behoefte is aan voorlichting en het voeren van gesprekken over de mogelijkheden, er veel belangstelling is voor collectieve oplossingen en het initiëren van collectieve energieopwekking.

25 Voortoetsen, 70% meer vergunningen
In de periode dat het nieuwe welstandsbeleid kon worden ingezien door inwoners, zijn er 25 verzoeken binnengekomen om een voortoets uit te voeren. Deze verzoeken zijn getoetst op dit nieuwe beleid. Op basis hiervan zouden 70% meer vergunningen afgegeven kunnen worden ten opzichte van het oude beleid. Natuurlijk kijkt de gemeente dan wel naar de wijze waarop de panelen gelegd worden en of er echt geen alternatieven zijn op de achterzijde van de woning of op bijgebouwen.

De gemeenteraad beslist tijdens de raadsvergadering van 25 juni.