Geen ruiters meer tussen bomen Middachter Allee

Foto: Studio Rheden

De Steeg – Om de bomen op Middachter Allee tussen De Steeg en Ellecom in een betere conditie te krijgen mogen ruiters niet meer tussen de bomenrijen door rijden. Om dit te verduidelijken en om meer informatie over deze bijzondere laan weer te geven heeft wethouder Budel (CDA) maandag 4 borden geplaatst.

Enkele jaren geleden waren er zorgen over de gezondheid van de historische beukenlaan. Om de bomen de kans te geven zich te herstellen is de dikke laag blad onder de bomen afgevoerd en zijn de bomen intensief gesnoeid. Op deze manier wil de gemeente Rheden er zorg voor dragen dat deze karakteristieke laan kan blijven bestaan.

Foto: Studio Rheden

De Middachter Allee is één van de bekendste en oudste lanen van ons land. Rond 1770 is er een laan met eikenbomen verwijderd en en laan met Beuken aangeplant.

In die tijd werd er om de 100 meter een extra boom tussen de dubbele rij beuken aangeplant om te voorkomen dat ruiters tussen de bomen door gingen. De huidige laan is na de tweede wereld oorlog aangeplant nadat in 1945 deze eeuwen oude laan was vernield.