Gemeente wil woningbouw op terrein tussen Broek en Water in Velp

Foto: Kasper Siebrands

VELP – Op het terrein rond het ziekenhuis in Velp wil de gemeente Rheden woningen gaan bouwen. Verschillende vastgoedeigenaren geven aan plannen te hebben in dit gebied. Als eerste stap is een startnotitie opgesteld. Het college stelt de raad voor dit plan verder uit te werken in overleg met belanghebbenden.

Het vertrek van het ziekenhuis en de wensen van vastgoedeigenaren zijn aanleiding om dit gedeeltelijk leegstaand en braakliggend gebied opnieuw in te richten. Het college van B&W heeft al eerder toegezegd mee te willen werken aan het veranderen van het ziekenhuisgebouw naar woningbouw.

Nieuwe woonomgeving
De herontwikkeling moet volgens de gemeente een woonomgeving opleveren die er nog niet is in Velp. Een gebied met een stedelijke uitstraling en hoogwaardige architectuur, maar ook met ruimte voor water en groen. Natuurlijk moeten de woningen voldoen aan de eisen van deze tijd en inspelen op een veranderend klimaat.

Uitwerken plan
Met de gebiedseigenaren zijn al gesprekken geweest over de herontwikkeling van dit gebied. Hun wensen zijn meegewogen in de startnotitie. In overleg met omwonenden, ondernemers en toekomstige bewoners wil de gemeente dit plan verder uitwerken. De verwachting is dat de gemeenteraad in oktober een besluit neemt over de te volgen procedure voor de herontwikkeling van het gebied ‘Velp tussen Broek en Water’.

Wethouder Ronald Haverkamp: “Ik ben blij dat er weer ruimte komt voor het bouwen van nieuwe woningen in onze gemeente. En ik hoop dat we in goed overleg dit gebied in Velp een mooie impuls kunnen geven. Dat is belangrijk voor onze inwoners, voor woningzoekenden in de regio, voor de werkgelegenheid en de bestaande detailhandel en horeca.“