Fors pakket aan bezuinigingen voorgesteld in gemeente Rheden

Foto: Pixabay

DE STEEG – Het water is de gemeente Rheden in financiële zin de afgelopen jaren tot de lippen komen te staan. Zonder maatregelen zou verscherpt financieel toezicht door de provincie onafwendbaar zijn. Het gemeentebestuur stelde daarom een fors pakket aan bezuinigingen samen. Daarover beslist de gemeenteraad dinsdagavond.

Het college stelt in zijn begroting voor om volgend jaar 4,5 miljoen euro te bezuinigen, oplopend tot bijna 7 miljoen euro in 2023. Dat is vergelijkbaar met de bezuinigingen die een gemeente als Arnhem doorvoert. Maar die doen dat wel op een budget dat ruim zes keer zo groot is. De Rhedense broekriem wordt dus stevig aangetrokken.

Volgend jaar moet de gemeente nog een keer de spaarpot aanspreken voor bijna 2 miljoen euro. Daarna zouden er weer groene cijfers worden geschreven.

Grootste klap voor zorg
De grootste klap valt bij de zorg, die ook de belangrijkste veroorzaker is van de tekorten. Daar moet uiteindelijk 3,4 miljoen euro worden bespaard. Op de eigen bedrijfsvoering wil de gemeente bijna een miljoen euro bezuinigen, en op duurzaamheid ruim 700.000 euro.

Lokale lasten
De ozb stijgt in Rheden volgend jaar slechts mee met de inflatie. De stijging van de afvalstoffen- en rioolheffing gaat de inwoner wel merken. De afvalstoffenheffing stijgt met 21 procent. Afhankelijk van je containergrootte ga je hierdoor tussen de 40 en 60 euro per jaar meer betalen. De rioolheffing stijgt met bijna vijf procent.

De oorzaken zitten in Rheden deels in de bevolkingssamenstelling. De gemeente vergrijst en er zijn steeds minder jongeren, waardoor de beroepsbevolking daalt. Ook kent Rheden relatief veel laagopgeleiden en bijstandsgerechtigden. De gemeente kent een zwakke economie. In de dorpen is weinig werk te vinden, stelt het college.

Risico’s in begroting
Er zitten wel risico’s aan bepaalde keuzes die Rheden maakt in haar begroting. Zo geeft het Rijk jaarlijks in september een verwachting over de rijksbijdragen af. Maar omdat deze nog vrij onzeker zijn, kiezen veel gemeentes ervoor deze nog niet in te zetten. Rheden doet dat deels al wel.

Ook heeft het Rijk na 2021 nog geen extra geld voor jeugdzorg aan de gemeentes toegezegd. Rheden kiest ervoor hier wel vanuit te gaan en neemt hiervoor alvast 1,6 miljoen euro aan inkomsten op in haar begroting. Een ‘boekhoudtruc’ die mag van het ministerie, maar waar de provinciale toezichthouder niet blij mee is. De Arnhemse wethouder financiën, die hetzelfde wilde doen, werd daarvoor onlangs door zijn gemeenteraad teruggefloten.

Wijzigingsvoorstellen?
De behandeling van de begrotingsvoorstellen door de gemeenteraad is dinsdagmiddag gestart. Naar Rhedens gebruik zijn de eventuele wijzigingsvoorstellen vanuit de raad niet vooraf kenbaar gemaakt. Of de collegevoorstellen worden aangenomen, of dat de raad hier nog in bijstuurt zal dinsdagavond laat blijken.