Dieren-NO start nieuwe actie voor een tweede AED

Foto: Radaruitvoering

DIEREN – De inzamelingsactie van het wijkplatform DiNO en Spar verloopt zo snel, dat besloten is om ook geld in te gaan zamelen voor een tweede AED in deze wijk. De tweede AED moet aan het hek van de Gemeente-werkplaats aan de Meidoornlaan komen te hangen en kan gebruikt worden door bewoners van de wijk Dieren-NO en de wijk Stenfert (Vogelbuurt).

Voor de eerste AED aan de Cederlaan is al 95% van het benodigde geld opgehaald en er is nog maar 115,00 nodig. Voor de inzameling van de 2e AED wordt opnieuw gebruik gemaakt van de website BuurtAED.nl van de Hartstichting. Via deze site kan iedereen een bijdrage storten.

Volgens de initiatiefnemers is er in Dieren Noord geen enkele geregistreerde en altijd toegankelijke AED. Op deze manier kunnen levens worden gered. Zij hopen dat veel wijkbewoners een bijdrage zullen geven. De nieuwe actie is hier te vinden  (project meidoornlaan-6951-dieren).

Vrijwilligers gezocht
Zodra de AED er hangt, de verwachting is begin januari, moeten er ook vrijwilligers zijn die hem kunnen bedienen. Daarvoor is het wijkplatform nog op zoek naar mensen die een reanimatiecursus hebben gevolgd of die deze cursus willen volgen. Belangstellenden kunnen zich melden bij het wijkplatform.