Rheden organiseert informatieavond over windmolens en zonneparken

Foto: Pixabay

RHEDEN –  Gemeente Rheden organiseert maandagavond 17 februari een informatiebijeenkomst over windmolens en zonneparken in gemeente Rheden. De gemeente stelt het “Beleidskader grootschalige opwek” op. In dit beleidskader komen de voorwaarden te staan waaraan voldaan moet worden om bijvoorbeeld windmolens en zonneparken in de gemeente te plaatsen. Iedereen is welkom om daarover mee te komen praten.

Gemeente Rheden wil graag in 2040 CO-2 neutraal te zijn. Dat is een grote opgave. Naast onder andere energiebesparing en zonnepanelen op daken, zijn hiervoor ook windmolens en zonnevelden noodzakelijk. Het is de vraag waar die het beste kunnen komen, hoe die daar op de beste manier geplaatst kunnen worden en hoe inwoners daarbij kunnen meedenken en -doen.

Gemeente Rheden gaat over deze vragen en onderwerpen in gesprek met inwoners en/of belanghebbenden op 17 februari om 19.00 uur in Het Rhedens (Doesburgsedijk 7 in Dieren). Aanmelden kan via www.@rheden.nl.

De opbrengst van deze avond vormt input voor het Beleidskader Grootschalige Opwekking. Het is de bedoeling dat de Gemeenteraad hier in het najaar van 2020 een besluit over neemt.

Op 12 juni 2019 is er tijdens een energiecafé al eens met zo’n 50 inwoners over dit onderwerp van gedachten gewisseld. De uitkomsten van die gesprekstafels neemt de gemeente mee in de voorbereiding van de bijeenkomst op 17 februari.

Dorus Klomberg, Wethouder Gemeente Rheden: “Het is niet meer de vraag of we ons moeten gaan bezighouden met de vraag of het grootschalig opwekken van energie nodig is. Grootschalig opwekken is, naast energiebesparing, gewoonweg keihard nodig omdat onze fossiele brandstoffen opraken. Ik vind het belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan over waar en hoe we in onze gemeente aan de slag gaan met het op grote schaal opwekken van duurzame energie. En ook belangrijk, op welke wijze onze inwoners hieraan mee willen en kunnen doen.”

Foto: Martin de Jongh