Nog steeds veel onzekerheid over toekomst Theothorne

Foto: Studio Rheden

DIEREN -Nog steeds hebben veel Dierenaren geen idee of ze in de toekomt nog gebruik kunnen maken van zalencentrum en schouwburg Theothorne. Moeten ze verhuizen naar een ander pand als dat wordt gevonden of kunnen ze na Corona weer teug in Theothorne?

Henk Reusink laat weten langdurig met de heer Beltman in onderhandeling te zijn geweest over een huurcontract voor Theothorne met een stichting die de heer Beltman samen met anderen wil oprichten. Maar de onderhandelingen zijn stukgelopen, zo was afgelopen week al te lezen.

In die onderhandelingen hebben wij steeds geprobeerd uw belang als belanghebbende / gebruiker van het zalencentrum en de schouwburg voorop te stellen.

Toch wil Reusink het pand graag verhuren voor sport en cultuur in de gemeente Rheden. Maar de eigenaar wil zekerheid en twijfelt aan de nieuwe stichting van de heer Beltman. Daarom zoekt Reusink nu naar andere mogelijkheden.

“Daarvoor is wel een goede basis nodig waarmee de continuïteit voor alle betrokkenen wordt verzekerd. Met de gemeente en de gebruikers zullen wij nu moeten bekijken hoe het gebruik van Theothorne kan worden voortgezet en welke zekerheden hiervoor kunnen worden gegeven.”

Reusink gaf aan dat Maurice Vloed, de vorige exploitant, per 31 maart zijn activiteiten in Theothorne “in goed overleg heeft beëindigd”. Vloed had de complete inboedel op Marktplaats gezet, maar niet alles werd meteen verkocht.

Nu blijkt dat Reusink in ieder geval de stoelen heeft kunnen overnemen van Maurice Vloed.

Over het onderhoud van het pand zegt Reusink: “De komende maand zullen hier nog renovatiewerkzaamheden plaatsvinden. De lift is begin maart geïnspecteerd en halverwege maart is hier een rapport uit gekomen van de liftinspecteur. Op basis daarvan is d.d. 6 april 2020 gepland door de liftinstallateur om een begin te maken de lift te renoveren . De cv-installaties zijn in hun geheel nagekeken en hebben groot onderhoud gehad. De afzuiginstallatie van de schouwburg zal de aankomende periode worden gerepareerd.

Wat betreft de horeca: de garderobe, toiletten en invalidentoilet zijn gebruiksklaar. De inrichting van de bars zou in samenwerking met een drankenleverancier zeer snel gerealiseerd kunnen worden. Tafels, stoelen en keukenapparatuur zijn helaas niet aanwezig en zullen heringericht moeten worden.”

Toch moet er nog veel gedaan worden voor het pand weer in gebruik kan worden genomen door een nieuwe partij. Denk daarbij aan de liftinstallatie, renovatie schouwburg, voegwerk schouwburg en kunstobject, onderhoud parketvloer zaal 3 en 4, veiligheidsverbeteringen van het gebouw en de zalen m.b.t. brand en calamiteiten.