Burgemeester reikt opnieuw Koninklijke Onderscheidingen uit

Foto: Studio Rheden

RHEDEN – Vanwege de Corona-uitbraak mogen er nog geen bijeenkomsten en evenementen plaats vinden. Dat betekent onder andere dat er tot die tijd ook geen Koninklijke Onderscheidingen worden uitgereikt. Toch gaat de uitreiking door; zij het op aangepaste wijze.

De Kanselarij heeft burgemeester Carol van Eert verzocht de gedecoreerden donderdagmiddag telefonisch te melden dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een Ridderorde. De daarbij behorende versierselen worden op één later moment dit jaar uitgereikt.

Theo Hennekes: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Hennekes uit Dieren is al 30 jaar coördinator van de Stichting Avondvierdaagse Dieren. Hij regelt en coördineert met veel passie alles: routes uitzetten, het nalopen van routes, vergunningen aanvragen, scholen aanschrijven, sponsoring, vinden en binden van vrijwilligers, gesprekken voeren met de gemeente en politie, EHBO, muziek, teveel om op te noemen.

Inmiddels lopen jaarlijks meer dan 1.500 wandelaars deze vierdaagse. Daarnaast coördineert de heer Hennekes ook de inzet van verkeersregelaars voor de intocht van Sinterklaas, de carnavalsoptocht, de Halloweenoptocht en de hardloopwedstrijden voor het dorp Dieren.

Ook is hij coördinator van de wandelbondvereniging van een gedeelte van Gelderland en helpt hij vaak andere dorpen met organiseren van een avondvierdaagse. Dit allemaal op vrijwillige basis, naast zijn reguliere baan.

Wilda Hennekes-Stroker: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Hennekes-Stroker uit Dieren ondersteunt al 30 jaar haar echtgenoot Theo Hennekes met het organiseren van de avondvierdaagse in Dieren. Zij verzorgt de inschrijving van scholen en individuele wandelaars. Vier avonden per jaar regelt zij alles op het startbureau: van inschrijving tot aan de medaille.

Ook zorgt zij die dagen dat er een hapje en drankje klaar staat voor alle vrijwilligers en er een presentje voor ze klaar staat op de laatste avond als dank voor alle hulp. De hele organisatie gebeurt in de vrije uurtjes, veelal op de achtergrond.

Ieder jaar worden er nieuwe routes uitgezet en uitgeprobeerd, medailles uitgezocht en sponsoren en vrijwilligers geworven. Helaas is dit jaar wegens de corona-uitbraak de 55e editie van de Avondvierdaagse Dieren geannuleerd.