Woningbouw bij ziekenhuis in Velp stapje dichterbij

Foto: Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten

RHEDEN – Het college van B&W heeft besloten de uitgangspunten (Kadernota) voor woningbouw op het terrein Velp Tussen Broek en Water (ziekenhuisterrein) voor te leggen aan de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat, worden de uitgangspunten daarna verder uitgewerkt in een Masterplan.

Nieuwe woonomgeving
De herontwikkeling van het terrein moet een woonomgeving opleveren die er nog niet is in Velp. De gemeente Rheden wil een gebied met een stedelijke uitstraling en hoogwaardige architectuur, maar ook met voldoende ruimte voor water en groen.

Hoe verder
Als de gemeenteraad op 2 juli akkoord gaat met de Kadernota met uitgangspunten, gaat de gemeente een Masterplan maken. Hierin staat duidelijk waar de nieuwe bebouwing kan komen en hoe groen en wegen door het gebied lopen. De verwachting is dat in 2022 de eerste schop de grond ingaat.

Nieuwsbrief VTBW
Inwoners en andere belangstellenden die op de hoogte willen blijven van de plannen, kunnen zich aanmelden voor de Nieuwsbrief Velp tussen Broek en Water (VTBW).