Wilhelminabank in Velp nu officieel een monument

Wilhelminabank in Velp nu officieel een monument Foto: Studio Rheden

VELP – Het college van burgemeester en wethouders heeft de Wilhelminabank in Velp op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De bank ligt aan de kruising van de Hogeweg met de Van Galenlaan en de Evertsenlaan in de Zeeheldenbuurt.

Deze herinneringsbank maakt deel uit van een uniek trio herinneringsbanken in Rheden/ Rozendaal. Daarvan zijn er meerdere bewaard gebleven in Nederland, maar die zijn veelal rechthoekig.

Deze Wilhelminabank is één van de weinige (half(ronde herinneringsbanken. Vooral in Gelderland is een kleine concentratie halfronde banken. Voorbeelden zijn naast de Wilhelminabank, de Posbank in de Steeg (1921), Geërfdenbank in Rozendaal (1924) en de Tellegenbank in park Sonsbeek in Arnhem(1928).

Foto: Rheden

Aanleiding waren de verzoeken van de Stichting Velp voor Oranje, de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en de Stichting Behoud Karakter Velp in verband met het aanstaande honderdjarig bestaan op 4 september 2023. De bank is destijds geplaatst op initiatief van de Stichting Velp voor Oranje ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. Het ontwerp is van de bekende Velpse architect J.G.A. Heineman.

Gemeentelijke monumentenlijst
Om de bank op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen moest er een zogeheten redengevende beschrijving worden opgesteld waarin de geschiedenis en de waarden van de bank worden beschreven.

Het oprichten van een stenen bank als dank voor bewezen diensten door één of meer personen of de herinnering aan momenten of personen die van groot belang werden geacht, is een typisch Nederlandse gewoonte tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. De meeste herinneringsbanken zijn voornamelijk rechthoekig van vorm, dit is één van de weinige (half)ronde herinneringsbanken in Nederland.

Wethouder Marc Budel van Erfgoed: “In de gemeente Rheden doet zich daarmee de bijzondere omstandigheid voor dat er binnen een periode van drie jaar drie monumentale herdenkingsbanken zijn opgericht. De Geërfdenbank staat weliswaar op Rozendaals grondgebied, maar alle drie de banken zijn eigendom van de gemeente Rheden. Als ensemble van drie halfronde gemetselde banken zijn ze uniek in Nederland.”

Het bericht Wilhelminabank in Velp nu officieel een monument verscheen eerst op Studio Rheden.

Door: Mediapartner Studio Rheden