480 enquêtes ingevuld in Mobiel Media Lab

Foto: Studio Rheden

REGIO –  Inwoners van Rheden en Rozendaal hebben vorige week 480 enquêtes ingevuld toen het Mobiel Media Lab van de politie door de gemeenten reed. De vragenlijsten werden in de truck of online ingevuld.

“Daar zijn we erg blij mee”, zegt wijkagent Bart Bosman over het aantal enquêtes dat ingevuld is. De truck stond begin juni op meerdere plekken in Velp, Rheden en Rozendaal om te horen wat er onder inwoners leeft. “Het meeste wat we hebben terug gehoord van inwoners zijn klachten over verkeer, denk dan aan snelheid in de wijken en parkeeroverlast, en hangjongeren”, zegt Bosman.

Een andere vraag in de enquête ging over het contact met de politie. “Daaruit bleek dat mensen vaak het nieuws tot zich nemen via internet en whatsapp-groepen waar we weer op in kunnen spelen met onze informatievoorziening.” Alle uitslagen van de enquête worden nu verwerkt en daarna opgenomen in het jaarplan 2022.

Een overzicht
In Velp zijn 300 enquêtes ingevuld, in Rheden, Ellecom, De Steeg 110 en in Rozendaal 60. Hieruit blijkt dat snelheid in de wijken, overlast hangjongeren en parkeeroverlast de grootste problemen lijken.

Burgers vinden ook dat de politie het liefst via 0900-8844 goed bereikbaar moet zijn.

En inmiddels maakt 50% van de mensen al gebruik maakt van een app-groep voor veiligheid in de wijk. De gemiddelde bewoners geven de veiligheid in de wijk het rapportcijfer 8 en politienieuws het meest via internet gelezen.

Foto: Studio Rheden