Rheden gaat bijzondere woonvormen spreiden

Gemeentehuis Rheden Foto: Adriënne Huizer

RHEDEN – De gemeente Rheden gaat de huisvesting van zorgcliënten en arbeidsmigranten spreiden. De gemeenteraad stemde dinsdagavond unaniem in met dat plan.

Door de huisvesting te spreiden, wil Rheden de leefbaarheid in de wijken en dorpen verbeteren. Niet alleen voor de omwonenden, maar ook voor de personen om wie het gaat. “Soms wonen arbeidsmigranten hier wel, maar werken ze kilometers verderop”, zegt wethouder Gea Hofstede. “We willen regionaal proberen om hen dichter bij hun werk te laten wonen, om zo hun woonplezier te vergroten.”

Daarnaast moet de spreiding ervoor zorgen dat arbeidsmigranten, zorgcliënten en inwoners van de gemeente elkaar vaker tegenkomen en zo met elkaar in contact komen en niet als eilandjes functioneren.

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Hendri Witteveen merkt daar bij op dat goed moet worden gekeken naar de behoefte. “Vroeger kwam er vaak een Poolse arbeidsmigrant bij ons thuis. Hij heeft goede herinneringen aan zijn verblijf in Nederland. Maar het kan ook zijn dat arbeidsmigranten juist graag op een klein kamertje verblijven om zo zoveel mogelijk geld te sparen voor wanneer ze weer naar huis gaan.”

Boete bij niet tijdig inschrijven

Om de spreiding goed te kunnen regelen, is het belangrijk dat arbeidsmigranten zich inschrijven in de gemeentelijke basisregistratie. Dat is verplicht wanneer iemand langer dan vier maanden op dezelfde plaats woont. “De verantwoording daarvoor wil ik graag verplaatsen naar de vergunninghouder in plaats van bij de inwoner, waar dat nu ligt.”

Om te zorgen dat die inschrijving er daadwerkelijk komt, pleitte Rob Koekoek er namens de VVD voor om een boete uit te delen wanneer een arbeidsmigrant of zorgcliënt niet tijdig ingeschreven is. Ook Constance Pos van GroenLinks pleitte voor een meer actieve rol van de gemeente bij de inschrijvingen. Volgens wethouder Hofstede fluctueert er veel in de huisvesting en vraagt dat constante aandacht. “We blijven er mee bezig.”

Door het spreiden is het niet zomaar meer mogelijk om woningen om te bouwen tot een bijzondere woonvorm. Tot nog toe kon dat wel. Een eigenaar moet nu eerst een vergunning aanvragen bij de gemeente voor hij een woning om kan bouwen tot huisvesting voor arbeidsmigranten of zorgcliënten.

Door: Mediapartner RTV Arnhem