Veluwezoom alleen in hoogseizoen deels dicht

Op mooie dagen is het druk op de Posbank Foto: RTV Connect

– Het Nationaal Park Veluwezoom wordt alleen in het hoogseizoen op piekmomenten gedeeltelijk afgesloten voor auto’s en motoren. Dat besluit nam de gemeenteraad van Rheden dinsdagavond. Die keuze is een streep door de rekening voor het college van burgemeester en wethouders, dat voor scenario C wilde gaan.

Het besluit om de Veluwezoom alleen in het hoogseizoen tussen 1 april en 31 oktober deels af te sluiten kwam er niet zonder slag of stoot. Er ontspon zich een lang debat tussen voor- en tegenstanders voor er gestemd kon worden over het voorstel. De stemming eindigde uiteindelijk in vijftien voor en negen tegen. Drie raadsleden van SP en PvdA waren afwezig.

De keuze voor scenario D kan wel een stip op de horizon zijn naar uiteindelijk scenario C, zeggen meerdere partijen. De ChristenUnie diende hier zelfs een amendement voor in. “We willen het rondje Posbank schrappen voor de duur van drie jaar”, zei fractievoorzitter Hendri Witteveen. “In die tijd moeten overlast, natuurwaarden, drukte en natuurbeleving gemonitord worden.” Het amendement kon op weinig enthousiasme bij de rest van de raad rekenen en ook wethouder Haverkamp was er geen voorstander van. Omdat er met scenario D wel beweging komt in de aanpak, stemde de partij voor het voorstel.

Verschillende keuzes

De meeste partijen waren eensgezind over hun keuze, ondanks dat er soms meerdere belangen speelden. Rob Koekkoek is naast raadslid ook bestuurslid van stichting Wurfbain’s Hof. Deze stichting is voor de afsluiting, zijn eigen VVD kwam met het voorstel om scenario C in D te veranderen. Koekkoek stemde met zijn partij mee.

Binnen D66 zijn de raadsleden zo verdeeld, dat twee van hen het woord voerden. Kees Verspui is voor de volledige afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Erik Roumen en Krista den Hertog voelen meer voor scenario D. “We willen eerst kijken of dit voldoende is”, zegt Den Hertog. Desondanks zijn ook zij en Roumen benieuwd naar de uitwerking van scenario C. Vanwege deze verschillende standpunten werd er hoofdelijk gestemd over het voorstel.

Gevolgen financiën

Om het masterplan uit te voeren is er anderhalf miljoen euro subsidie beschikbaar vanuit de provincie. De keuze voor scenario D heeft gevolgen voor deze subsidie. “Er wordt nu aan drie van de vijf voorwaarden niet voldaan”, aldus wethouder Haverkamp die daags voor de raadsvergadering contact gehad heeft met de provincie over de gevolgen. “Dit kan betekenen dat we een lager bedrag krijgen.” Hoeveel minder geld er dan mogelijk beschikbaar komt, is onduidelijk. “Dat moet uitgewerkt worden”, zegt Haverkamp.

Bovendien valt Natuurmomenten mogelijk weg als partner in het plan. Het Nationaal Park Veluwezoom is eigendom van de natuurorganisatie. Zij zijn daarom, naast Rheden en Rozendaal, de derde partner in het project. Voor hen is scenario D reden om zich te beraden, zegt Jeroen de Koe. Eind deze week moet daar meer duidelijk over zijn. Wat de mogelijke gevolgen zijn van het eventuele uitstappen van Natuurmonumenten is onduidelijk.

Uitwerking twee scenario’s

Haverkamp wil graag twee scenario’s uitwerken. “Omdat de afgelopen maanden hard gewerkt is om tot scenario C te komen. En om te vergelijken wat de verschillen in beide scenario’s zijn. Maar laat duidelijk zijn dat het college scenario D helemaal niet uit wil laten werken.” De raad ging daar niet mee akkoord.

Die uitwerking volgt vanaf begin november. Dan neemt de gemeenteraad van Rozendaal een besluit over het plan, maar ook hier lijkt scenario C te sneuvelen. Geen van de drie partijen in de raad is helemaal voor dat plan. Rosendael’74 en BGR zijn wel voor scenario D. PAK zou liever wat verder gaan. De plannen moeten begin volgend jaar klaar zijn.

Door: Adrienne Huizer, Mediapartner RTV Connect