Financiën Rheden zijn voorzichtig positief

Het gemeentehuis in De Steeg Foto: RTV Arnhem

– De financiële vooruitzichten voor de gemeente Rheden zijn de komende jaren voorzichtig positief. Afgelopen jaren was er bij de begroting vaak een overschot voorzien, maar kwam de gemeente uiteindelijk bedrogen uit door de kosten voor onder andere de jeugdzorg. Dat lijkt voor 2022 anders. Desondanks blijft de situatie onzeker, onder andere door de landelijke formatie.

Vanwege de onzekere situatie en de aankomende gemeenteraadsverkiezingen besloot het college van burgemeester en wethouders een beleidsarme begroting neer te leggen. “We willen niet over ons graf regeren”, zegt wethouder van Financiën Dorus Klomberg hierover. Toch was er ruimte om zaken aan te passen en waren de raadsleden toegeeflijk richting elkaar in een ontspannen vergadering.

Eén van de zaken die aangepast is, is de hondenbelasting. Lyan van Vliet van oppositiepartij SP diende hier een amendement voor in. Nadat het voorstel tijdens de vergadering meerdere keren werd aangepast, stemden alle partijen voor. Dat betekent dat de hondenbelasting vanaf 2023 kostendekkend uitgevoerd zal worden en geen winst meer op hoeft te leveren. In de kadernota van 2022 wordt vastgelegd hoe de inkomsten die de gemeente door het nieuwe beleid misloopt opgevangen worden.

Zorgen over geld uit Den Haag

De zorgen die er zijn zitten voornamelijk in het geld dat uit Den Haag komt, omdat er nog steeds geen nieuwe regering is. “Hopelijk is de formatie bij het Rijk snel afgerond”, zei wethouder Klomberg. “Dan hebben we zicht op de extra gelden die binnen komen. Er is daarom een begrotingswijziging voorzien in het eerste kwartaal.”

Daarnaast is niet duidelijk wat de kosten zijn die een verhoging van de cao-lonen en de invoering van de Omgevingswet met zich mee brengen. “Met deze ontwikkelingen hebben we het gewoon te doen”, aldus de wethouder. Al met al verwacht de gemeente aan het einde van 2022 1,6 miljoen euro meer in kas te hebben. Dit geld moet dan naar de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente. Alleen GroenLinks stemde tegen dat voorstel. Zij vinden de financiële onzekerheid te groot en zijn niet blij dat er pas in 2023 gewerkt gaat worden aan een nieuw klimaatbeleid in plaats van 2022 zoals de partij voorstelde.

Communicatie blijft heikel punt

Een ander heikel punt blijft de communicatie van het college van b&w richting de gemeenteraad. De afgelopen jaren ontstonden er regelmatig irritaties over het te laat en onvolledig leveren van stukken. Ook tijdens de begrotingsbehandeling waren er weer wat irritaties over en weer. Sommige stukken kwamen maar net op tijd. “Het is jammer dat u moest kiezen tussen tijdig en volledig”, aldus GroenLinks-fractievoorzitter Tim Endeveld. “Het moet er tijdig én volledig zijn.”

Yola Hopmans en Sjir Hanssen van de VVD waren ook niet blij met de late levering. “U heeft het voor elkaar gekregen, maar we moesten er wel weer actief om vragen”, aldus Hopmans. Hanssen wilde weten wanneer de situatie verandert. Volgens de wethouder is dat al gebeurd. “Ik heb u om uitstel gevraagd en daarna nog gebeld om dat uit te leggen. U heeft daarna nog schriftelijke vragen gesteld. We doen ons best, maar we kunnen geen ijzer met handen breken.” Dat was niet helemaal het antwoord waar Hanssen op zat te wachten. “Ik snap het, maar u liet er alsnog 48 uur overheen gaan nadat u wist dat de stukken later zouden komen. Was daar eerder mee gekomen, dan hadden we nog iets gekund. Nu stonden we voor een voldongen feit.” Desondanks was hij blij met het harde werk van het college en ziet hij verbetering ten opzichte van een paar maanden geleden.

Zie ook:

Door: Adrienne Huizer, Mediapartner RTV Arnhem