Colleges leggen Principeplan scenario D Veluwezoom voor aan gemeenteraden

Veluwezoom Foto: Studio Rheden

– De colleges van Rheden en Rozendaal hebben deze week besloten het ‘Principeplan scenario D Veluwezoom’ voor te leggen aan hun gemeenteraad. Dit plan is een uitwerking op hoofdlijnen van het scenario D dat in oktober en november 2021 door de beide gemeenteraden is vastgesteld.

In februari 2022 nemen de gemeenteraden een besluit hierover. Na vaststelling wordt het plan verder uitgewerkt tot een Masterplan met uitvoeringsprogramma.

Minder gemotoriseerd verkeer op drukke dagen

Het Principeplan sluit aan bij het scenario D. Het plan zet in op het voorkomen van doorgaand gemotoriseerd verkeer door het gebied in de weekenden en op feestdagen in de periode tussen 1 april en 31 oktober.

Op deze dagen is wel een aantal parkeerplaatsen in het gebied (en dus ook het Paviljoen De Posbank) bereikbaar. Maar het is niet meer mogelijk om een rondje te rijden omdat het gebied voor doorgaand gemotoriseerd verkeer is afgesloten. De Kluizenaarsweg naar het Rozendaalse veld blijft wel open.

Aanvullende maatregelen

Om voor het gemotoriseerd verkeer duidelijk te maken wanneer welke wegen open zijn en waar parkeergelegenheid beschikbaar is, zal een parkeerverwijssysteem worden gerealiseerd. Het Principeplan scenario D stimuleert ook om meer gebruik te maken van parkeergelegenheid in het hele gebied van de Veluwezoom.

Daarnaast is het plan een aanzet om het gebied rond het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten beter in te richten en de verbinding tussen de Posbank en het station Rheden te verbeteren.

Afbeelding
Veluwezoom Foto: Studio Rheden

Masterplan Veluwezoom

Sinds het voorjaar van 2021 werken de twee gemeenten samen met Natuurmonumenten aan het Masterplan Veluwezoom. Dit Masterplan moet ervoor zorgen dat de balans tussen natuur en recreatie in het Nationaal Park Veluwezoom wordt verbeterd. In het najaar van 2021 hebben de colleges van Rheden en Rozendaal aan de gemeenteraden een scenario voorgelegd dat de basis zou moeten zijn voor het Masterplan.

De raden hebben op dat moment niet gekozen voor het voorstel van de colleges, maar hebben een eigen scenario ingebracht. Dit scenario D is nu uitgewerkt in een zogenoemd Principeplan. Het Principeplan komt in februari aan de orde in de twee gemeenteraden.

Het Masterplan en het uitvoeringsprogramma worden voor de zomer van 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraden aangeboden.

Wethouder Ronald Haverkamp; “De colleges van Rheden en Rozendaal zijn blij dat we de basis voor scenario D in het Principeplan hebben gemaakt. Als we dit plan hebben getoetst bij de gemeenteraden kunnen we verder met de uitwerking van het Masterplan en het uitvoeringsprogramma”.

Door: Martin Slijper, Mediapartner Studio Rheden