Masterplan nieuwe woonwijk Velp aangeboden aan raad

Woningbouw bij ziekenhuis Velp Foto: RTV Arnhem

– Het ‘Masterplan IJssel District’ is door het college van Rheden aangeboden aan de gemeenteraad voor behandeling. Dat gebeurt in februari 2022. Met dit Masterplan wil de gemeente Rheden een nieuwe stedelijke woonbuurt ontwikkelen dat een visitekaartje voor Velp zal zijn.

Op basis van dit plan hoopt de gemeente binnen 10 jaar circa 780 woningen te realiseren in het gebied rondom het huidige ziekenhuisterrein van Rijnstate. In een later stadium kan dit nog worden uitgebreid. Het plan biedt ruimte voor circa 1100 woningen in het totale gebied.

Met dit plan ontstaat de mogelijkheid om binnen Velp mensen een nieuwe woning in een moderne, gevarieerde en duurzame wijk aan te kunnen bieden. Een wijk waarin veel verschillende soorten koop- en huurwoningen te vinden zullen zijn en waarbij een deel in de sociale huursector wordt gerealiseerd. Gemeente Rheden verwacht met de komst van deze wijk dat winkels, scholen en andere maatschappelijk voorzieningen behouden blijven. Bovendien biedt dit project een kwaliteitsimpuls voor Velp-Zuid.

Wethouder Ronald Haverkamp: “Ik ben erg blij dat we met dit project in deze krappe woningmarkt een groot aantal extra woningen kunnen realiseren. We bouwen koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen.”

Zie ook: Zak geld helpt woningbouw bij ziekenhuis Velp in het zadel

Zie ook: Gemeente wil woningen bouwen bij ziekenhuisterrein in Velp

In het ‘Masterplan IJssel District’ is een nieuwe woonwijk uitgewerkt, dat een aantrekkelijke entree voor Velp moet worden met veel groene ruimte. Een centraal autovrij gebied gaat het hart van de wijk vormen met wandelroutes naar bijvoorbeeld het winkelcentrum.

Vanaf begin oktober 2021 lag het concept masterplan gedurende 6 weken ter inzage en ook was er een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere geïnteresseerden. De ontvangen reacties zijn verwerkt in een reactienota waarin per onderwerp een advies is gegeven en de voorgestelde wijzigingen op het masterplan. Het plan is op hoofdlijnen ongewijzigd, maar de tekst is op een aantal punten verduidelijkt.

Onderwerpen die voor omwonenden belangrijk zijn hebben te maken met groen, duurzaamheid, wonen, hoogbouw en het aantal woningen. Zij vinden het belangrijk dat zij ook bij de verdere ontwikkelingen betrokken worden en dat overlast zo veel als mogelijk beperkt wordt. Nadat het Masterplan IJssel District door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verder gewerkt aan de concretere uitwerking van de verschillende deelgebieden.

Door: Martin Slijper, Mediapartner Studio Rheden