Hoe zat het nu met die waardebonnen van 70 euro voor energiebesparende producten?

Subsidie. Foto: Pixabay

– Studio Rheden publiceerde afgelopen week artikelen over waardebonnen van 70 euro waar Rhedenaren aanspraak op konden maken. Daarvoor konden energiebesparende producten worden gekocht. Maar veel Rhedenaren kwamen met vragen over deze actie. Klopt het allemaal wel?

Studio Rheden publiceerde afgelopen week artikelen over waardebonnen van 70 euro waar Rhedenaren aanspraak op konden maken. Daarvoor konden energiebesparende producten worden gekocht. Maar veel Rhedenaren kwamen met vragen over deze actie. Klopt het allemaal wel?

Naar aanleiding van dit nieuws stelde Thomas Eskes van GPR / Burgerbelangen schriftelijke vragen over waardebonnen voor energiebesparende producten. Thomas Eskes gaf bij de vragen wel aan dat veel inwoners het een hele mooie actie vonden.

“Maar nu de subsidiepot leeg is rijzen er wel een aantal vragen over dit project dat begon met goede intenties. Zo zijn er inwoners die energiebesparende spullen gekocht hebben bij bouwmarkten en daar achteraf geen vergoeding meer voor konden krijgen, omdat de pot zo snel leeg was.”

Rheden meldde dat er in eerste instantie budget was voor het verzilveren van 5900 waardebonnen ter waarde van 70 euro, dus voor 5900 huishoudens. Uiteindelijk zijn er 6616 bonnen verzilverd. Dit zijn er meer geworden, omdat mensen die zich in het laatste weekend nog hebben gemeld, spullen hebben gekocht bij de bouwmarkt voordat de gemeente Rheden aangaf dat het niet meer mogelijk was om te verzilveren.

Volgens de gemeente hebben alle particuliere zelfstandige woningen(10.583) / huishoudens(9565) deze waardebon ontvangen. Dat zijn ongeveer 20.000 huishoudens, waarbij de huurwoningen in november al zijn uitgenodigd.

Subsidie – Foto: Pixabay

Thomas Eskes stelde ook de vraag: Uit de communicatie naar inwoners die naast de subsidie grijpen blijkt dat er budget over zou moeten zijn naast de verzilverde waardebonnen. Waar wordt dit geld aan besteed?

De gemeente reageerde als volgt: “De RREW regeling (totaal 568.778,84 euro) heeft tot doel het stimuleren van energiebesparende maatregelen waarbij de focus ligt op huurwoningen. Hiervoor zijn de volgende maatregelen (en bijbehorende kosten waarbij alle genoemde bedragen incl. BTW zijn vermeld) ingezet:

1. Bewustwordings- en informatietraject, waaronder een mailing naar alle huishoudens in de gemeente (zo’n 20.000), inzet website www.watisjouwrheden.nl en voorlichtingsbijeenkomsten. De kosten hiervoor zijn geraamd op maximaal 69.000 euro en worden achteraf verrekend.

2. Uitgifte van 6616 vouchers á 70 euro per stuk; kosten verzilveren ruim 463.000 euro.

3. Voor de ondersteuning van deze maatregelen is een derde partij ingehuurd. Deze partij heeft de webshop ingericht en beheerd, de contacten en afhandeling van de bestellingen verzorgd met de deelnemende bedrijven en de financiële administratie en verantwoording ter hand genomen. Iedere aanvraag moet namelijk als afzonderlijke subsidieaanvraag behandeld worden. De kosten hiervan zijn 56.000 euro.

Daarnaast is er een nog uit te voeren inkoopactie in februari voor verduurzaming van koopwoningen (m.u.v. monumenten vanwege andere eisen). De kosten hiervan vallen ook onder de eerder genoemde operationele en ondersteuningskosten bij punt 1. Een toelichting is toegevoegd in de bijlage.

De ontvangen RREW subsidie bedroeg 568.000 euro incl. BTW. Daarnaast is er € 10.000,- beschikbaar vanuit het klimaatbudget. ”

Watisjouwrheden.nl – Foto: Gemeente Rheden

Tot slot zegt de gemeente dat de subsidie niet specifiek is gericht op energiearmoede, maar op energiebesparing.

Voorwaarde bij deze subsidie was wel dat minimaal 50% van de verstrekte subsidie werd besteed aan mensen in een huurwoning. Hiertoe behoort voornamelijk de groep mensen die te maken hebben met energiearmoede. Dat is de reden dat deze doelgroep als eerste, al in november 2021, is aangeschreven. Zo’n 55% van de waardebonnen is door huurders verzilverd.

Het bedrag dat door huurders werd ingewisseld, was bepalend voor het bedrag dat voor woningeigenaren vrij gemaakt kon worden. Als huurders voor 100.000 euro hadden verzilverd, dan was er voor woningeigenaren ook maar maximaal 100.000 euro te verzilveren.

Zie ook: Woningeigenaren in gemeente Rheden ontvangen waardebon

Zie ook: Subsidiepot 452.000 euro voor energiebesparende maatregelen is op

Zie ook: Rhedenaren niet blij met waardebonnenactie van de gemeente [Update]