Eerste vluchtelingen half april in Velp (Update)

Arnhemsestraatweg 348 Foto: Martin Slijper

– (Update) Het college van B&W van Rheden heeft begin deze week op ingestemd om een samenwerking aan te gaan met het COA voor de opvang van 130 vluchtelingen aan de Arnhemsestraatweg 348 in Velp.

De direct omwonenden waren eind 2021 al geïnformeerd over de plannen voor dit pand. En afgelopen woensdag was er ook een informatieavond voor inwoners in een (iets) groter gebied rondom de opvanglocatie.

Daar kregen bezoekers antwoorden op hun vragen. De eerste vluchtelingen worden half april verwacht in Velp.

Arnhemsestraatweg 348

In 2016 is het AZC (asielzoekerscentrum) geschikt gemaakt voor opvang van circa 200 asielzoekers. Omdat dit achteraf niet meer nodig was, zijn er toen in 2018 arbeidsmigranten gehuisvest. In 2021 bleek er weer meer vraag naar opvanglocaties. De eigenaar van het pand wil hier vluchtelingen huisvesten voor ongeveer drie jaar.

In principe gaat het om circa 130 vluchtelingen; 80 (kansrijke) statushouders en 50 AMV’s (alleenstaande minderjarige vluchtelingen). Er mogen maximaal 150 mensen wonen. De periode van 3 jaar gaat in vanaf het moment dat de eerste vluchtelingen in de opvang komen.

Naast dat de kinderen naar school gaan, wordt er voor de bewoners ook activiteiten en dagbesteding georganiseerd. Inwoners die hier een bijdrage aan willen leveren, kunnen zicht melden bij stichting Vluchtelingenwerk.

Op dit moment wonen er nog maar 25 arbeidsmigranten aan de Arnhemsestraatweg 348 in Velp. Die zullen binnenkort verhuizen. Het uitzendbureau is verantwoordelijk voor waar zij hierna gehuisvest worden. Zij hadden overigens een opzegtermijn van 6 maanden, dus weten al sinds vorig jaar dat ze ergens anders naar toe moeten.

Situatie Oekraïne

Ook voor Oekraïners is er opvang nodig. De VVD vroeg vorige week nog of er ook ruimte is voor de opvang van inwoners van Oekraïne die hun land ontvluchten op de Arnhemsestraatweg 348 in Velp. Dat gaat niet door.

De gemeente is op dit moment druk aan het onderzoeken of er nog locaties in de gemeente zijn waar Oekraïners opgevangen kunnen worden. Samen met de andere gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Midden zal daar binnenkort hopelijk meer duidelijkheid over zijn. Op de site van de gemeente Rheden staat informatie over de situatie in de Oekraïne.

Zie ook: Actie voor vluchtelingen uit Oekraïne, is het oplichting?
Zie ook: Hoe kan je vluchtelingen uit Oekraïne helpen?
Zie ook: Velp krijgt opnieuw een opvanglocatie voor vluchtelingen

Wie betaald dat?

Het was nog onduidelijk wie de kosten van het Opvangcentrum voor haar rekening neemt, dit is het ‘Centraal Orgaan opvang asielzoekers” (COA).

Indien door vestiging van de Opvanglocatie voor de gemeenten extra kosten ontstaan, voorziet het Faciliteitenbesluit Opvangcentra in de betaling hierin door het COA. Ook de kosten van voorlichting en van de subsidieverlening aan vrijwilligersgroepen ten behoeve van de Noodopvang worden door het COA vergoed.

Met het COA heeft gemeente Rheden de afspraak gemaakt dat er zo veel mogelijk (kansrijke) statushouders gehuisvest worden aan de Arnhemsestraatweg 348 in Velp. En ook zoveel mogelijk verbonden aan de gemeente Rheden, dus dat Rheden ze ook moet huisvesten in de gemeente.

“Dat betekent dat we ook in het kader van de wet inburgering de verantwoordelijkheid hebben dit proces zo snel mogelijk met deze mensen op te pakken”, zo meldt een voorlichter van de gemeente Rheden. “Dan kan het zo zijn dat we een grotere groep in één keer hebben waar we een verantwoordelijkheid hebben in het kader van de wet inburgering, in plaats van wat verder verspreid over het jaar. Financieel maakt dit niet zo veel uit, omdat we dit toch in het kader van de taakstelling moet.”

Door: Mediapartner Studio Rheden