Protestantse en Hervormde gemeente willen in 2023 fuseren

Intentieverklaring. Foto: Studio Rheden

– De Protestantse gemeente Dieren en de Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost hebben op vrijdag 1 april een intentieverklaring ondertekend op een symbolische plek midden op de Spankerense brug. De intentie is om met Pinksteren 2023 volledig te fuseren..

De plechtigheid begon vrijdag in de oudste kerk: De Petruskerk in Spankeren (de toren dateert uit de 12e eeuw). Na een korte bijeenkomst was er de ondertekening door de beide kerkenraden..

Intentieverklaring – Foto: Studio Rheden

Dit werd ondersteund door muziek van muziekvereniging Wilhelmina uit Spankeren en de Gelreband uit Dieren. Beide muziekverenigingen speelden hierbij voor het eerst gezamenlijk. In de Ontmoetingskerk was er tenslotte nog een ontmoeting tussen de twee gemeenten.

Intentieverklaring – Foto: Studio Rheden

Het beschreven doel van de fusiekerk is om een vierende, lerende, dienende en getuigende gemeente te zijn die onderdeel wil uitmaken van en een actieve rol wil spelen in de samenleving en de dorpen. De slogan van de voorbereidende werkgroepen is “Wij geloven er in”.

Intentieverklaring – Foto: Studio Rheden