Lintjesregen in Rheden: zeven inwoners kregen Koninklijke onderscheiding

Lintjesregen. Foto: Martin Slijper

– Ook dit jaar is er weer een traditionele ‘Lintjesregen’. Burgemeester Carol van Eert heeft dinsdag zeven koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van de gemeente Rheden.

De burgemeester meldde deze mensen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een Ridderorde. Burgemeester Carol van Eert heeft de volgende inwoners een Koninklijke onderscheiding toegekend:

Marlies van Amerongen-Boomars uit Velp kreeg dinsdag als eerste de onderscheiding uitgereikt. Zij is vanaf het oprichtingsjaar 2005 bij de Voedselbanken Nederland begonnen als vrijwilliger en gaat vanwege haar leeftijd en toenemende mantelzorg taken nu afbouwen.

Ook is ze al bijna 30 jaar voorzitter van de Stichting Vrienden van het H.A. Lorentzhuis in Velp en sinds 2008 als vrijwilliger betrokken bij Stichting Het Oeverhuis.

Marlies van Amerongen-Boomars – Foto: Martin Slijper

Nel Peters-Buurman uit Velp kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau aan de Bergweg in Velp uitgereikt. Ze is als vrijwilliger en bestuurslid al ruim 20 jaar voor gemiddeld 20 uur per week werkzaam bij Stichting Behoud RK Begraafplaats Bergweg Velp.

Nel Peters-Buurman – Foto: Martin Slijper

Ansineke van Oosterom-Boekhold uit Rheden kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt in het Dorpshuis aan het Meester B. van Leeuwenplein in Rheden.

Ze is lid van het CDA van de gemeenteraad van de gemeente Rheden, maar ook als bestuurslid van de CDA afdeling Rheden-Rozendaal en ook bij de organisatie van het CDA vrouwenberaad bij de provincie heeft zij blijk gegeven van een grote maatschappelijke en sociale betrokkenheid. Daarnaast is mevrouw Van Oosterom-Boekhold vele jaren actief geweest in de protestantse kerken van Rheden.

Ansineke van Oosterom-Boekhold – Foto: Martin Slijper

Ria van Voorst-Lockhorst uit Dieren kreeg de onderscheiding uitgereikt in de Ontmoetingskerk aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren. Mevrouw Van Voorst-Lockhorst heeft al vanaf 1979 meerdere functies bekleed als vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Dieren.

Ze is lid van het bestuur van PCO Dieren en werkte mee aan het beleid op de Julianaschool, De Akker en De Boomgaard. En sinds 2017 is mevrouw Van Voorts-Lockhorst ook verbonden aan het Projectkoor Dieren.

Ria van Voorst-Lockhorst – Foto: Martin Slijper

Fred Haandrikman uit Dieren is dinsdagmorgen onderscheiding in de Protestantse Kerk aan de Kerkweg in Spankeren. Haandrikman zet zich al 36 jaar in als bestuurslid voor de Stichting Hervormd Kerkelijk Centrum ‘De Kerkhorst’ in Spankeren, Laag Soeren en Dieren Noord-Oost.

Sinds 1989 is de heer Haandrikman lid van het bestuur van de Stichting Jut van Breukelerwaard. Hij is ook voorzitter van het Energieteam Verbuursamen Dieren Noord-Oost. Dit team helpt bewoners met het verduurzamen van hun woning en wil wijkbewoners in Dieren Noord-Oost bewust maken van de uitdagingen die er liggen op het gebied van de energietransitie.

Fred Haandrikman – Foto: Martin Slijper

Corrie Boom-de Ruiter uit Ellecom kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt in De Peerdestal in Ellecom.

Vanaf haar pensionering in 2006 heeft zij zich ingezet als vrijwilliger. Eerst bij Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) in Rheden. Vanaf 2018 is zij zich ook in gaan zetten voor Stichting Stoer als huisbezoekconsulent in de gemeente Rheden.

Ook verzorgt ze opleidingen voor ouderenadvsieurs. Sinds juni 2021 heeft mevrouw Boom-de Ruiter ook nog de functie gesprekspartner levenseindevragen en ze is ambassadrice Positieve Gezondheid bij de KBO-PCOB.

11 – Foto: Martin Slijper

Auke Walda uit Velp kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau in de kerk in Velp uitgereikt. Naast zijn grote inzet binnen de gemeenschap van de Protestantse Gemeenten van Arnhem en Velp, zet de heer Walda zich ook graag in voor de Stichting Sukarela Dian-darat.

Auke Walda – Foto: Martin Slijper

In totaal krijgen 7 inwoners van Rheden dit jaar een koninklijke onderscheiding. Daarvan zijn er 2 man en 5 vrouw. In de gemeente Rozendaal zijn geen lintjes uitgereikt.