Afscheidsgesprek Rhedens wethouder Haverkamp

Ronald Haverkamp. Foto: Gemeente Rheden

– Wethouder Ronald Haverkamp (VVD) neemt 28 april 2022 afscheid met een receptie in Ons Huis in Rheden. Hij was ruim 12 jaar wethouder in de gemeente Rheden. Haverkamp startte in 2004 als raadslid, hij werkte toen nog bij de Provincie Gelderland.

Een jaar later werd hij voorzitter van de VVD-fractie en in 2010 startte hij als wethouder. Als lijsttrekker won hij in 2010 en in 2018 de verkiezingen. Aan zijn politieke carrière maakt hij nu na achttien jaar een einde. Bij benadering is dit na 576 collegevergaderingen en 144 raadsvergaderingen.

Haverkamp liet eerder weten de ambitie te hebben om verder te gaan als wethouder in een andere gemeente, burgemeester of als gedeputeerde. Maar er is een andere functie op zijn weg gekomen.

Vanaf mei bekleed hij de functie van directeur – bestuurder bij Ataro BV in Zevenaar. Dat bedrijf is verantwoordelijk voor onder meer het beheer en de exploitatie van gemeentelijke sportvoorzieningen. Gemeente Zevenaar is aandeelhouder Ataro BV.

– Je neemt binnenkort afscheid in Rheden. Met welk gevoel kijk je terug op 12 jaar wethouderschap, heeft het gebracht wat je ervan had verwacht?

Ik kijk met een goed en trots gevoel terug op mijn wedhouderschap. Ik heb veel mooie zaken mogen realiseren. Ik heb een rijk wethouderschap gehad.

– Wanneer ben je politiek actief geworden en was dat meteen bij de VVD?

Ik ben politiek actief geworden in de jaren 90. Het was in de tijd dat Frits Bolkestein politiek leider van de VVD was. Hij sprak mij enorm aan. Ik heb de toenmalige wethouder van de VVD in Rheden, Ap Lammers, een brief gestuurd dat ik vond dat er te weinig jongeren op de lijst van VVD Rheden stonden. Hij nodigde me uit en toen ging alles snel.

Ik ben geboren en opgevoed in Velp-Zuid. Een prachtige wijk waar ik een fijne jeugd heb gehad. Mijn ouders stemde PvdA. Mijn vader is helaas veel te jong overleden. Mijn moeder leeft gelukkig nog en stemt inmiddels VVD.

– Hoe kijk je nu tegen het Masterplan Veluwezoom? Begrijp je dat je eigen VVD fractie heeft gekozen voor een “halfbakken oplossing” zoals je het zelf noemde?

Ik kijk positief aan tegen het Masterplan Veluwezoom. Ik heb hiermee geschiedenis kunnen schrijven met een dossier die al heel lang loopt. Nu terugkijkend op de afgelopen maanden ben ik blij dat er een eerste stap (welke ik in het debat een halfbakken oplossing noemde) gezet gaat worden in het herstel van de natuur en het verbeteren van de leefbaarheid van de inwoners in en rondom de Posbank.

Voor mijn fractie ging het voorstel voor de totale afsluiting een stap te ver en te snel. Ik begrijp dat nu wel. Ik heb goede hoop dat op basis van een objectieve monitoring van de in te voeren maatregelen in de toekomst vervolgstappen gezet worden.

Het invoeren van de maatregelen en de monitoring van de effecten van de maatregelen gaan in totaal zo’n 7 jaar duren. We zijn voorlopig dus nog niet uitgesproken over het dossier de Posbank.

– Hoe vindt je dat de VVD fractie onder leiding van Yola Hopmans het nu doet? Het lijkt er op dat jij voorlopig de laatste VVD wethouder bent.

Ik vind dat Yola het als nieuwe leider van VVD Rheden prima doet. Yola heeft een grote achterban en dat is belangrijk voor haar positie als nieuwe leider. Het is jammer dat de VVD, vooralsnog, niet mee gaat doen aan een nieuwe coalitie. Dat hebben we in mijn ogen ook niet verdiend. Maar dat is een keuze van anderen geweest.

Ik begrijp wel dat je een partij met veel kwaliteiten en sterke mensen aan de kant zet om je eigen ambities waar te maken. Of dat een verstandige keuze is geweest zal de komende jaren moeten aantonen. Yola kan nu samen met de fractie de komende jaren laten zien waar de VVD in Rheden voor staat. Dat is makkelijker te doen vanuit een rol in de oppositie. De VVD komt in de toekomst sterk terug.

– Verkeersproject Traverse Dieren heeft de gemeente en provincie vele jaren bezig gehouden. Een oplossing voor het probleem wat sinds 1959 bestond, de tweedeling van Dieren. Had de besluitvorming niet sneller gekund?, je moet als bestuurder veel geduld hebben. Is het een geslaagd project?

Ik heb zelf het project Traverse Dieren niet in portefeuille gehad, maar het klopt dat je bij grote projecten erg veel geduld moet hebben. We hebben in Nederland erg veel regels en we zoeken altijd naar een compromis. Dat werkt erg vertragend. De komende jaren zullen we hier echt anders mee om moeten gaan.

Als we bijvoorbeeld niet snel veel huizen gaan bouwen zal dit tot grote maatschappelijke en sociale problemen lijden. We moeten niet zeuren over het soort woningen. Elke nieuwe woning brengt een positieve beweging op de woningmarkt. Bouwen dus. En als je het enigszins kunt sturen op de behoefte vraag (met name starters en senioren) moet je dat doen. Ik hoop dat er voor 2030 1100 nieuwe woningen op het Ziekenhuis Velp terrein staan. Ik heb alle piketpalen hiervoor klaargezet. Het is aan mijn opvolger hierin door te pakken.

– Wat zie je zelf als je grootste successen in je politieke carrière in Rheden?

Mijn contacten met de inwoners en ondernemers zie ik als een groot succes. Verder ben ik trots op alle ongeveer 1.100 besluiten die ik de afgelopen 12 jaar heb genomen als wethouder. Successen die er uitspringen zijn:

-modernisering alle sportparken;

-zondag openstelling;

-20 jaar gezorgd voor lage lokale lasten;

-nieuwbouw gemeentehuis;

-na 35 jaar eindelijk plannen voor terrein de Groot op het gebied van Recreatie en Toerisme;

-jaarlijks boven het landelijke gemiddelde van uitstroom inwoners in de bijstand;

-Project 1.100 woningen ziekenhuis Velp;

-Gedeeltelijke afsluiting van De Posbank.

– Waar heb je het meeste spijt van?

Dat we geen gezamenlijk binnenzwembad hebben gebouwd met Arnhem. Dat had ons nu 4 ton per jaar aan kosten bespaard. Dat we de door mij en de Provincie Gelderland ingezette Snelle fietsroute van Dieren naar Arnhem niet hebben doorgezet. En dat ik me in 2020 heb laten ompraten de OZB met 5% te laten verhogen om het tekort in de begroting weg te werken.

Je moet gewoon zorgen dat je je huishoudboekje voor elkaar hebt. Niet meer uitgeven dan er binnenkomt en de drang naar te veel geld uitgeven niet afwentelen op je inwoners. De lasten voor een inwoner in Nederland lopen de spuigaten uit. Daar moeten we mee stoppen.

– Blijf je actief bij de Rhedense VVD?

Altijd. Maar wel op afstand. Ik ben een lopend archief. Er is weinig wat ik niet weet. VVD Rheden mag mij altijd bellen of uitnodigen voor een kop koffie of een biertje. Het is een gezellige partij.

– Hoe is het met je politiek-bestuurlijke ambities? Zien we je nog eens terug als bijvoorbeeld Burgemeester in het nieuwe gemeentehuis?

Ik start op 1 mei aanstaande bij Ataro BV in Zevenaar. Daar heb ik heel veel zin in en kijk ik enorm naar uit. Met een andere toekomst ben ik nu niet bezig.