Gemeente vraagt inwoners mee te denken over Rhedense omgevingsvisie

enquête. Foto: Pixabay

– De gemeente Rheden doet onderzoek onder inwoners en ondernemers over de omgevingsvisie van de gemeente. Van dinsdag 10 tot en met dinsdag 17 mei kan iedereen online een enquête invullen. Maar het is ook mogelijk met de Opiniepijlers in gesprek te gaan.

In de omgevingsvisie legt gemeente Rheden de ambities voor de leefomgeving voor de lange termijn vast. De visie gaat over alle terreinen van de leefomgeving, waaronder natuur, landschap, verkeer en vervoer.

Hierin staan bijvoorbeeld ruimtelijke uitdagingen, zoals voldoende passende woningen, gezonde en veilige dorpen, aandacht voor natuur, water, de energietransitie, het klimaat en het cultureel erfgoed krijgt een plek in de visie.

De omgevingsvisie gaat daarmee de bestaande beleidsdocumenten vervangen zoals de structuurvisies. De visie vormt de basis voor de andere plannen uit de omgevingswet die Rheden moeten uitwerken.

Live in gesprek met Opiniepijlers

Daarom gaan de Opiniepijlers uit Wehl, in opdracht van de gemeente Rheden, met inwoners in gesprek in Dieren op woensdag 11 mei van 8:30 – 12:30 op het Ericaplein en van 12:30 – 14:30 op het Calunaplein.

In Velp op donderdag 12 mei van 8:00 – 12:00 op Den Heuvel en van 12:00 – 14:00 op de Overtuin, En tenslotte in Rheden op zaterdag 14 mei van 9:00 – 15:00 op de markt in de Dorpstraat.

Maar er kan ook een online enquête worden ingevuld.