Motto Rhedens coalitieakkoord: Groener, socialer en dichterbij

Coalitieakkoord getekend. Foto: Martin Slijper

– Na 12 bijeenkomsten zijn de onderhandelaars er na zes weken uitgekomen. GroenLinks, D66, PvdA, GPR/B en ChristenUnie vormen met elkaar de nieuwe coalitie. Hierdoor komen VVD en CDA in de oppositie. De intentie is om de gehele raad meer bij besluiten te betrekken. Door nu alleen een akkoord op hoofdlijnen te sluiten is er volgens de nieuwe coalitie ruimte om een nieuw instrument in te zetten de ‘Raadsagenda’.

De vijf partijen hebben dinsdag (24 mei) het coalitieakkoord ondertekend en gepresenteerd aan de pers. Dit vond plaats in Buurthuis De Poort in Velp onder leiding van formateur Leo Bosland.

Trots

Tim Endeveld van GroenLinks begon met de woorden “Met gepaste trots toon ik hier het coalitieakkoord. Het is een akkoord geworden op hoofdlijnen. Wat willen we bereiken, en hoe, daar gaan we het de komende vier jaar over hebben. Niet alleen met elkaar, ook met het college en juist ook met de oppositie.”

Volgens hem ligt de lat hoog. “We hebben grote ambities, dat wordt zwaar, want het is een zeer onzekere tijd, hoe de wereld zich ontwikkeld en denk aan de inflatie die enorm hoog is. Dus er zitten een aantal grote uitdagingen die willen wij aangaan.”

Coalitieakkoord – Foto: Martin Slijper

In de gemeenteraadsvergadering van 31 mei wordt het coalitieakkoord besproken. Tijdens deze avond worden ook de wethouders benoemd. Dit zijn van GroenLinks Paul Hofman (momenteel wethouder in Bronkhorst), van D66 blijft Dorus Klomberg, van PvdA blijft Gea Hofstede en van GPRB/B Ronald ter Hoeven (momenteel Directeur/bestuurder bij Sportservice Ede). Deze vergadering is te volgen via Studio Rheden.

Posbank gaat dicht

De onderhandelaars hebben veel tijd gestoken in het maken van afspraken over Nationaal Park Veluwezoom. Het voornemen is dat de reeds besproken plannen worden uitgebreid met een weekendafsluiting voor doorgaand gemotoriseerd verkeer voor het hele jaar.

En een weekafsluiting (24/7) voor doorgaand gemotoriseerd verkeer in de maanden juli en augustus. Fietsers en wandelaars blijven altijd welkom van zonsopgang tot zonsondergang.

Auto’s en motoren mogen tijdens de afsluiting niet verder rijden dan de parkeerplaatsen Lappendeken in De Steeg, bij Posbankpaviljoen in Rheden en het Rozendaalse Veld. Daarnaast wil de nieuwe coalitie ook graag dat er onderzoek komt naar de verkeersoverlast in de wijken.

OZB verhoging

In het persbericht stond dat de OZB verhoging onder het Gelders gemiddelde ligt. Maar in 2023 is de OZB-opbrengstverhoging 6 % (exclusief inflatiecorrectie). Dat kan neerkomen op een forse verhoging waar In december een besluit over wordt genomen.

Tim Endeveld van Groenlinks reageert hierop: “We zijn als GroenLinks niet voor het verhogen van de OZB, het is alleen een middel.” Er moet toch een manier zijn om de gemeente financieel te dekken. “Maar we hebben als gemeente wel geld nodig.”

Endeveld vindt dat de Rijksoverheid echt over de brug moet komen anders vallen er een boel gemeentes om. “We staan er niet heel goed voor, maar ook niet heel slecht.”

Mocht de gemeente Rheden toch op een begrotingstekort af stevenen zullen er volgens hem andere creatieve manieren moeten worden ge zocht maar daar hebben de onderhandelaars in het coalitieakkoord niet actief uitspraken over gedaan. “Mocht er geld te kort zijn komende periode, dan is het aan de wethouders om daar verder na te kijken.”