Zandwinning Havikerwaard CO2-neutraal door drijvend zonnepark

Havikerwaard. Foto: K3Delta

– De zandwinning in de Havikerwaard bij De Steeg is sinds kort CO2-neutraal. In het gebied heeft K3Delta een drijvend zonnepark geplaatst. Het zonnepark werd 24 mei officieel in gebruik genomen. Het 2,2 hectare grote drijvende zonnepark ligt in de plas in de Havikerwaard die door K3Delta is aangelegd.

Het zonnepark wil jaarlijks zo’n 2,5 miljoen kWh groene stroom opwekken. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 530 huishoudens. Maar deze stroom wordt alleen gebruikt voor de zandwinning in de Havikerwaard.

Opgewekte stroom die niet wordt gebruikt, wordt indien mogelijk teruggeleverd aan het net. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om stroom die ’s avonds en in het weekend wordt opgewekt, wanneer er geen zand wordt gewonnen.

Samen met alle betrokken partijen werd het drijvende zonnepark 24 mei officieel in gebruik genomen. Ook wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rheden was bij de bijeenkomst aanwezig.

Dorus Klomberg: “Ik ben ontzettend blij met deze bijzondere vorm van energie opwekken. Juist in een gemeente als de onze waar de ruimte op land om op een grootschalige wijze energie op te wekken beperkt is. Wij hebben ons tot doel gesteld om in 2040 CO2 neutraal te zijn en hebben juist ook onze inwoners en ondernemers nodig. Met dit park is weer een goede stap gezet.”

Er is voor het drijvend zonnepark gebruikt gemaakt van zogenaamde bi-facial zonnepanelen. Deze panelen zijn licht doorlatend, waardoor er zonlicht door de panelen op het water komt en de waterplas dus niet wordt afgedekt. K3Delta wil het zicht op de zonnepalen vanaf de oevers minimaliseren door in de toekomst drijvend groen aan te leggen bij het zonnepark zodat ze minder opvallen.

Havikerwaard – Foto: K3 Delta

Bij de realisatie van het park is rekening gehouden met de verschillende waterstanden in het gebied en met de (onderwater)ecologie.

De Havikerwaard, waar het drijvend zonnepark nu ligt, is onderdeel van de Havikerpoort. Daar werken sinds 2001 K3Delta, grondeigenaar Middachten, natuurorganisaties, eigenaren en diverse overheden al aan de Havikerpoort. Het doel is om dit gebied te behouden voor de toekomst.