Gemeente Rheden installeert nieuw college

Nieuwe wethouders vlak na hun installatie. Foto: Rheden

– Gemeente Rheden heeft een nieuw college. Dinsdagavond 31 mei presenteerde de fractievoorzitter het coalitieakkoord ‘Groener, Socialer, Dichterbij’. Daarna zijn tijdens de raadsvergadering Paul Hofman, Ronald ter Hoeven, Gea Hofstede en Dorus Klomberg benoemd tot wethouders voor het nieuwe college van Rheden.

Paul Hofman (GroenLinks) en Ronald ter Hoeven (GPRB/B) zijn nieuw als wethouder. Gea Hofstede (PvdA) en Dorus Klomberg (D66) gaan door als wethouder. De komende periode gaan de wethouders de gemeente in om kennis te maken met inwoners, bewonersverenigingen en ondernemers.

Formatieproces afgerond

Met het bespreken van het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders tijdens de raadsvergadering van dinsdag 31 mei is het formatieproces afgerond.

Speerpunten coalitieakkoord

De ambities voor de komende bestuursperiode zijn groener, socialer en dichterbij. Zo ligt de focus op het verder verduurzamen van de samenleving met aandacht voor klimaat en natuur. Ook wil het college het welzijn van de inwoners vergroten en ondersteuning geven aan mensen die het niet op eigen kracht kunnen. Het realiseren van deze ambities gaan ze samen met de inwoners doen..

Zie ook: Motto Rhedens coalitieakkoord: Groener, socialer en dichterbij

Zie ook: GroenLinks, D66, PvdA, GPR/B en CU presenteren nieuwe coalitieakkoord