Hoe ziet de toekomst van ’t Sprengenhus eruit in Laag-Soeren?

‘t Sprengenhus. Foto: Google Maps

– Bewoners uit Laag-Soeren willen volgens de gemeente Rheden de huidige activiteiten in ’t Sprengenhus behouden en liefst nog uitbreiden. Dat gaven zij aan op de gespreksavond die de gemeente organiseerde.

Wat betreft de sportvelden ziet een aantal inwoners wel wat in de mogelijkheid om de velden tijdelijk een andere functie te geven.

Begin juni gingen ambtenaren van de gemeente in gesprek met de inwoners van Laag-Soeren in het Kulturhus over hoe de leefbaarheid en levendigheid van het dorp verbeterd kan worden en welke rol ‘t Sprengenhus en de sportvelden hierin kunnen spelen.

Aanleiding

Woningcorporatie Veluwonen heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor verruiming van de functies van ’t Sprengenhus. De gevraagde extra functies zijn gericht op het in stand houden van ’t Sprengenhus. Bijvoorbeeld een lichte bedrijfsbestemming, zoals kantoren. Maar ook de uitbreiding van de horecavoorziening voor inwoners en toeristen die Laag-Soeren bezoeken of passeren.

Onder diverse voorwaarden besloot het college van B&W om in te stemmen met nader onderzoek van de wenselijkheid van deze functieverruiming. Dit nader onderzoek betreft onder andere het in gesprek gaan met de inwoners van Laag-Soeren.

De avond

Tijdens de avond op 1 juni toonden inwoners zich volgens de gemeente Rheden “bezorgd over het behoud van de sociaal-maatschappelijke, culturele en sportieve functie(s). Ze noemden bijvoorbeeld betaalbare ‘maatschappelijke’ huren voor verenigingen en het ‘sociale bakkie koffie’ in het dorpshuis zodra ’t Sprengenhus verkocht wordt en commerciële horeca / kantoorfuncties onderdeel gaan uitmaken van de invulling.”

Zowel André Tijssen, manager Wonen bij Veluwonen als wethouder Gea Hofstede gaven aan dat het uitgangspunt is én blijft dat ’t Sprengenhus onderdak moet bieden aan verenigingen, culturele organisaties, de huiskamer en indoor sportvoorzieningen voor Soerenaren.

Gemeente Rheden: “Alle wensen, behoeften en bevindingen van de betrekt de gemeente bij de verdere besluitvorming over het verzoek van Veluwonen voor de bestemmingsplanherziening. Bij het ter inzage leggen van een bestemmingsplanwijziging volgt een tweede inwonersbijeenkomst. Als de bestemmingsplanherziening niet doorgaat, organiseert de gemeente een inwonersbijeenkomst om de opbrengsten van 1 juni 2022 te bespreken en de verdere processtappen. ”

Kijk voor meer info op www.rheden.nl/laagsoeren