Laag-Soeren krijgt er 24 woningen bij

Laag-Soeren. Foto: Google Maps

– Aan de Soerense Zand Zuid / Eerbeekseweg in Laag-Soeren ligt een voormalig tuincentrum. Op deze locatie heeft ontwikkelaar en bouwer Van de Kolk, in samenspraak met gemeente Brummen en Rheden, een plan ontwikkeld voor de bouw van 24 woningen. Woensdag 24 augustus ondertekenden de drie partijen de overeenkomst.

Met het ondertekenen van de overeenkomsten wordt de volgende stap in de ontwikkeling van deze locatie gezet. Het ontwerpbestemmingsplan moet nog wel worden goedgekeurd. Dat wordt nog deze maand aan beide colleges voorgelegd van Brummen en Rheden.

Grenscorrectie Rheden / Brummen

Bijzonder aan dit plan is dat de locatie in twee gemeenten ligt. Het grootste deel van de gronden behoort tot de gemeente Brummen. Een klein deel van het plangebied, gelegen aan de Eerbeekseweg, ligt op grondgebied van de gemeente Rheden.

Dat betekent dat er voor de ontwikkeling twee bestemmingsplannen zijn opgesteld. Na afloop van deze bestemmingsplanprocedure is het de bedoeling dat er een grenscorrectie plaatsvindt. Deze gronden zullen worden overgedragen aan gemeente Rheden. Voor besluitvorming over deze grenscorrectie volgt later een procedure. Een grenscorrectie kan alleen plaatsvinden op 1 januari.

Informatie

Omwonenden van het terrein kunnen op 20 september via een inloopavond in de Harmonie in Laag-Soeren meer informatie krijgen over het nieuwe project. Daar worden de bestemmingsplannen toegelicht en kunt u uw vragen stellen. Voor de verkoop van de woningen zal later een verkoopmoment georganiseerd worden.

Wethouder Paul Hofman: ‘Ik ben blij dat we deze stap kunnen zetten. Er is een grote behoefte om meer betaalbare en duurzame woningen te bouwen, zodat iedereen een passende woning kan vinden. Het is daarbij voor de leefbaarheid van de kleinere dorpen erg belangrijk dat we ook daar blijven bouwen, zodat jongeren en ouderen in het dorp kunnen blijven wonen en nieuwe gezinnen zich daar gaan settelen. Door de omvorming van het tuincentrum naar woningbouw zorgen we er bovendien voor dat deze plek een nieuwe toekomst krijgt en de groene omgeving behouden blijft.’