Rheden controleert hondenbezit, we gaan minder betalen

Doberman. Foto: Mr. pixabay

– De gemeente Rheden gaat huishoudens controleren op hondenbezit. Controleurs gaan huis-aan-huis controleren, maar mogen niet binnenkomen, ook al tonen ze een legitimatiebewijs. In de media wordt gesuggereerd dat controleurs bij ‘alle huishoudens’ aanbellen om het hondenbezit te controleren. Maar dit klopt niet.

Controleurs gaan bij slechts 25% van alle huishoudens steekproefsgewijs controleren. Wanneer een bewoner niet thuis is wordt een briefje achtergelaten. Ze mogen ook niet op privéterrein komen als er een bordje staat met “Verboden voor onbevoegden”. Gemeente Rheden heeft het bedrijf Legitiem uit Duiven weer opdracht gegeven om huishoudens te controleren.

Geen boete

Via de website www.rheden.nl kunt u een hond aan- of afmelden. Wie zijn hond niet opgeeft betaald overigens geen boete. Wel wordt dan volgens een woordvoerder van de gemeente “het te betalen bedrag opgehoogd met kosten voor het innen van het bedrag, denk aan invorderingskosten en deurwaarderkosten.”

Kwijtschelding voor één hond

Heeft iemand een laag inkomen dan is het mogelijk om voor één hond kwijtschelding van de hondenbelasting aan te vragen. Voor 1 hond betaalde een inwoner van de gemeente Rheden dit jaar 64,92 per jaar. Het aantal honden bepaalt de hoogte van de aanslag voor de hondenbelasting. Wie bijvoorbeeld 10 honden heeft betaald 1.092,12 euro.

Gaan we minder hondenbelasting betalen?

Ja, in 2023 gaan we minder betalen. Volgens een begrotingsvergadering worden de prijzen voor hondenbelasting aangepast. De nieuwe tarieven worden binnenkort bekendgemaakt. De verwachting is dat het tarief ongeveer gehalveerd wordt. De kosten van 2022 staan nog hier.

Zie ook: Handhavers gaan streng controleren op het Rozendaalse Veld