Coen Knipping nieuwe griffier voor Rheden

Coen Knipping nieuwe griffier. Foto: Rheden

– De gemeenteraad van Rheden heeft Coen Knipping tijdens de maandelijkse raadsvergadering beëdigd tot nieuwe griffier van de gemeente Rheden. Hij volgt daarmee Sander Engelen op die 8 maanden interim griffier was. Daarvoor was Mirjam Kateman 12 jaar griffier.

Coen Knipping, woonachtig in Brummen, ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. In het verleden was Coen werkzaam voor een adviesbureau en heeft hij 12 jaar gewerkt bij de gemeente Raalte als plaatsvervangend griffier, bestuurs- en directieadviseur en op het laatst als interim griffier.

Maar wat doet een griffier?

De griffier plant alle vergaderingen, zorgt voor een volledige en juiste informatievoorziening (zoals vergaderstukken) richting de raad en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig om het verloop ervan te stroomlijnen en de griffier ondertekent alle officiële stukken van de raad. De griffier vervult daarmee de functie van secretaris tijdens de raadvergaderingen. De griffier verzorgt ook de voorlichting vanuit de raad en bereidt hoorzittingen en werkbezoeken van de raad voor.