CDA Rheden start een meldpunt voor klachten en reacties

CDA. Foto: CDA Rheden

– CDA Rheden start met een eigen meldpunt voor uiteenlopende zaken die spelen binnen de gemeente. Denk aan de lokale gevolgen vanwege lastenverzwaring, gevolgen stijgende energieprijzen, het stikstofdossier, tekort aan woningen, armoedebestrijding, etcetera.

Het eerste thema gaat over de lokale lasten (belastingen). In de begroting voor 2023 – 2026 laat dit college van B&W de OZB-tarieven met 9% stijgen. Om naar eigen zeggen de eigen wensen uit het coalitieakkoord (inwonersvraagstukken, klimaataanpak) te betalen.

Ondanks dat de rijksmiddelen voor gemeenten de komende jaren een plus laten zien, stijgen de lokale lasten voor Rhedense inwoners met een eigen woning de komende jaren hierdoor fors. CDA Rheden hoort graag via www.meldpuntrheden.nl wat inwoners van dit voornemen vinden. CDA Rheden wil een podium bieden aan iedereen.

Meldpuntrheden.nl

Fractievoorzitter Cyril Weijers: “Via www.meldpuntrheden.nl kunnen inwoners uit Rheden een reactie achterlaten. Deze vormen mede de input voor de inbreng van onze CDA-fractie in de gemeenteraad van Rheden. Voor de komende weken is dat het thema – hoe kan het ook anders – ‘hogere lasten’.

De Nederlander voelt het deze maanden in de portemonnaie: de duurdere boodschappen, de stijgende energielasten, etc. Dit als gevolg van mondiale en landelijke ontwikkelingen. Dat weerhoudt blijkbaar het Rhedens college er niet van om de tarieven voor de OZB in Rheden met 9% te verhogen! Een trendbreuk. Wij maken ons hierover grote zorgen voor de mensen die nu al aangeven niet of nauwelijks nog rond te kunnen komen. Graag horen wij wat de inwoners zelf hiervan vinden.”