Geen geld om kinderen te laten sporten, dit is de oplossing

Sport. Foto: Mr Gerhard Pixabay

– Wil uw kind graag op voetbal, muziekles, dansles, kickboksen, turnen of judo, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen. Het Jeugdfonds kan voor kinderen en jongeren de contributie of het lesgeld betalen. Ook is het soms mogelijk een bijdrage aan te vragen voor zaken die nodig zijn zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Ouders kunnen voor een bijdrage zelf geen aanvraag indienen. Dat gaat via een intermediair, een tussenpersoon. Dat kan bijvoorbeeld een leraar, buurtsportcoach of een professioneel hulpverlener zijn, zo is te lezen op Jeugdfondssportencultuur.nl.

Wethouder Ronald ter Hoeven: “Het is zo belangrijk dat kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Dit geeft kinderen, naast onderwijs, een goede basis voor de rest van hun leven. Geld mag daarin geen belemmering zijn. Dus vraag een bijdrage aan als dat nodig is!”