Rhedense programmabegroting vastgesteld

Gemeenteraadsvergadering in Ellecom. Foto: Studio Rheden

– De gemeenteraad van Rheden heeft dinsdagavond op Landgoed Avegoor in Ellecom ingestemd met de programmabegroting voor het jaar 2023. De coalitie (GroenLinks, D66, PvdA, GPRB en Christen Unie) heeft met steun van oppositiepartij VVD een grote meerderheid in de raad gehaald. CDA en Volkspartij Politiek Rheden hebben tegen gestemd.

De net afgesplitste fractie Beter Rheden was afwezig.

In de begroting bepaald de raad hoeveel geld de gemeente dit jaar gaat uitgeven. Het college van burgermeester en wethouders kan nu verder met de uitvoering van de plannen zoals afgesproken in het coalitieakkoord ‘Groener, Socialer en Dichterbij

Een ingewikkelde tijd

Uit de bijdragen van alle partijen kwam naar voren dat het een ingewikkelde tijd is. Inwoners zouden ondersteund moeten worden om het hoofd boven water te kunnen houden. Hiervoor zijn verschillende moties ingediend. Ondanks dat een motie van de VVD over ondersteuning voor lage- en hoge inkomens het niet haalde heeft het college toegezegd om de mogelijkheden voor ondersteuning van middeninkomens te onderzoeken.

Ook de PvdA kwam met voorstellen om armoede te bestrijden. In één ervan verzoeken ze het college om met scholen er voor te zorgen dat er geen kind met honger naar school gaat. Een motie om het minimumloon naar 14 euro te verhogen voor iedereen die voor de gemeente organisatie werkt haalde het niet.

De jeugd kwam deze vergadering een aantal keer aan de orde. Zo is er een motie aangenomen (ingediend door D66, GPRB, VPR, CDA en GL) die het college oproept om te onderzoeken hoe studenten gecompenseerd kunnen worden voor de hoge energierekening. Ook wordt er dankzij een motie van de PvdA en GroenLinks gekeken hoe jeugd en jong volwassenen die moeten wachten op professionele zorg al eerder mentale ondersteuning krijgen.

Tot slot gaat door een plan van GroenLinks en de VVD onderzocht worden of er ruimte is voor mensen in de bijstand om wat meer bij te verdienen. Dit om een brug te slaan tussen uitkering en participatie of regulier werk.

Varen in de mist

Opvallend is dat de VVD de enige oppositiepartij is die met de begroting heeft ingestemd. Fractievoorzitter Martinique Visser liet in haar stemverklaring weten dat dit een ingewikkelde keuze was “De aanloop naar deze programmabegroting was voor mijn fractie een heel moeilijk proces. We varen namelijk in de mist.”. Toch stemde de lokale VVD voor omdat ze vertrouwen hebben en omdat er veel plannen in staan die voor inwoners van belang zijn. Visser hoopt dat het college dit vertrouwen niet beschaamd.

In het debat is duidelijk geworden dat de politieke wensen bescheiden zijn waardoor het college voldoende financiële ruimte ziet om de voorstellen uit het zaterdag te sluiten burgerakkoord uit te voeren.