Rhedense ondernemer krijgt steuntje in de rug tot 6000 euro

Groenestraat Rheden. Foto: Martin Slijper

– De gemeente Rheden wil ondernemers gaan helpen nu er steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties in financiële problemen komen door de stijgende energiekosten.

Daarom heeft het college van B&W besloten dat er een subsidieregeling moet komen onder de naam ‘Rhedens Winterfonds Energiekosten’. Door dit fonds kunnen Rhedense ondernemers met maximaal vijftig medewerkers tot 6000 euro krijgen.

De regeling is bedoeld om bedrijven en maatschappelijke organisaties die door de gestegen energieprijzen in acute financiële problemen zijn gekomen, eenmalig te compenseren. De ondersteuning is bedoeld als een overbrugging naar landelijke regelingen die in 2023 ingaan.

Deze subsidie wordt verleend aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf én aan stichtingen of verenigingen die activiteiten doen op het gebied van: sport, bewegen, cultuur, welzijn en ontmoeting. De activiteiten van de aanvrager moeten uitgevoerd worden in de gemeente Rheden of de aanvrager woont in de gemeente Rheden.

Wethouder Ronald ter Hoeven: “Ik ben blij dat we deze regeling kunnen aanbieden. Dat kan net het verschil maken voor bedrijven en verenigingen in hun voortbestaan. We hopen ze zo de overbrugging te kunnen geven die ze misschien nodig hebben voordat de landelijke regelingen in 2023 ingaan.”