Opnieuw vogelgriep vastgesteld, vervoersverbod in Velp, Rheden en Rozendaal

Er is een nieuw geval van vogelgriep vastgesteld

– In Loo, in de gemeente Duiven, is op een leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen is er een vervoersverbod ingesteld volgens de rijksoverheid. Ook in de dorpen Rozendaal, Velp, Rheden en De Steeg.

Binnen de 1 en 3 kilometerzone rond het besmette bedrijf, waar 60.000 dieren worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone liggen 12 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod. Dat betekent dus ook in de gemeente Rheden.

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Vogelgriep – Foto: Rijksoverheid

10 kilometerzone

Daarnaast gelden regels voor de jacht in de 10 kilometerzone. In deze zone liggen ook de dorpen Rozendaal, Velp, Rheden en een klein stukje De Steeg. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Sinds 5 oktober 2022 is de landelijke ophok- en afschermplicht van kracht. De ophokplicht geldt voor houders van commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor houders van dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels – voor zover dit hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels betreft.

De afschermplicht betekent dat deze houders verplicht zijn de genoemde dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan.